Dr hab. Katarzyna Gaweł Bęben, prof. WSIZ uczestniczyła w konferencji naukowej Cosm’Innov w Orleanie (Francja). Cosm’Innov to międzynarodowy kongres mający na celu ustalenie aktualnego stanu badań nad kosmetykami, promowanie najnowszych odkryć naukowych i powiązanie ich z głównymi wyzwaniami przemysłu kosmetycznego. Łącząc publiczne i prywatne podmioty badawcze, przyczynia się do rozwoju partnerstwa i transferu technologii w celu tworzenia przyszłości kosmetyków. Konferencja odbyła się w dniach 22-25 maja br.

Temat przewodni V edycji kongresu brzmiał: Jak w 2023 roku, w obliczu zagrożenia klimatycznego i na progu V rewolucji przemysłowej, zarówno naukowcy, jak i przemysł, powinni dostosować się do tych zmian, aby stale poprawiać wydajność produktu przy jednoczesnym zapewnieniu jego bezpieczeństwa?

Dr hab. Katarzyna Gaweł-Bęben była współautorką dwóch posterów naukowych prezentowanych na konferencji. Tematem pierwszego pt. „Exploring in vitro cultures of Achillea sp. as potential sources of skin lightening cosmetic ingredients” było porównanie składu fitochemicznego oraz właściwości redukujących przebarwienia ekstraktów z dwóch gatunków krwawnika, zebranego ze stanowisk naturalnego występowania oraz pochodzącego z kultur in vitro. Przedstawione badania prowadzone są we współpracy z Katedrą i Zakładem Botaniki Farmaceutycznej Collegium Medicum UJ oraz Katedrą Farmakognozji UM w Lublinie.

Drugi poster pt. „Zingiber officinale rhizome as a source of 6-gingerol: isolation and pharmacological significance of the phenolic component” przedstawiał wyniki badań nad przeciwzapalnym działaniem 6-gingerolu wyizolowanego z korzenia imbiru lekarskiego. Badania te prowadzone są przez prof. dr hab. Wirginię Kukułę-Koch z UM w Lublinie we współpracy z Katedrą Kosmetologii WSIiZ, Austrian Drug Screening Institute oraz Uniwersytetem w Atenach.

Organizatorami kongresu Cosm’Innov był francuski klaster biznesowy CosmeticValley przy wsparciu programu naukowo-badawczego CosmetoSciences (dr hab. Katarzyna Gaweł-Bęben jest również jego członkiem), Regionu Centralnego Dolnej Loary oraz miasta Orlean.