Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Doświadczenia przyjmowania ukraińskich uchodźców we własnym domu. Socjologiczna analiza fenomenu polskiej gościnności”, zrealizowanego dzięki finansowaniu z Programu Grantów Interwencyjnych NAWA. Badania przygotował i przeprowadził zespół pracowników naukowych Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej we współpracy z trzema uczelniami z Polski, Ukrainy i Kanady.

Badanie objęło 30 wywiadów pogłębionych z osobami uchodźczymi z Ukrainy, mieszkającymi po wybuchu wojny 24 lutego 22 roku w polskich domach. Dzięki współpracy z uczelnią z Ukrainy, wywiady prowadzone z języku wybranym przez osoby uchodźcze. Rozmowy były kontynuacją projektu badawczego pt. „Gość-inność”, w ramach którego realizowano wywiady z polskimi gospodarzami.

Dzięki zgromadzonemu w obu projektach materiałowi badawczemu, udało się m.in. opracować szereg rekomendacji dla samorządów dotyczących problemu mieszkań dla rodzin uchodźczych z Ukrainy, organizacji pozarządowych, współpracujących z lokalnymi władzami, a także poradnik dla osób goszczących i gości. Rekomendacje te były dyskutowane na spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych z całej Polski, a także wśród pracowników sektora pozarządowego podczas spotkań członków sektora mieszkalnictwa, organizowanych przez Habitat for Humanity oraz Międzynarodową Organizację ds. Migracji.

Naukowcy i naukowczynie z zespołu uczestniczyli także w wielu konferencjach naukowych, w tym w XX Kongresie Światowego Związku Socjologów w Melbourne oraz Europejskiego Związku Socjologów w Neapolu. W skład zespołu weszli dr Iwona Leonowicz-Bukała (WSIiZ), dr Kamil Łuczaj (Uniwersytet Łódzki), dr Olha Krasko (N. Karazin Kharkiv National University) oraz – realizująca tłumaczenia wywiadów na język angielski doktorantka Uniwersytetu w Montrealu – mgr Anastasiia Mykolenko.

Dotychczas opublikowano dwa artykuły naukowe w oparciu o wyniki badań autorstwa Kamila Łuczaja –  Multifaceted Hospitality. The Micro-Dynamics of Host–Guest Relations in Polish Homes after 24 February 2022 oraz Współzamieszkiwanie. O wykorzystaniu wielostronnego studium przypadku w metodologii badań migracyjnych.

Fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów

Na publikację czekają zespołowe i indywidualne teksty o etycznym wymiarze pracy badawczej z osobami uchodźczymi, kosztach emocjonalnych ponoszonych przez osoby uchodźcze oraz gospodarzy i wiele innych, o których będziemy informować na naszej stronie. Opis wszystkich działań można znaleźć na stronie projektu w portalu WSIiZ.

Finansowanie: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (BPN/GIN/2022/1/00106)