26 maja 2023 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Wilk. Rozprawa nosi tytuł „Przekształcenia własnościowe prasy codziennej w Polsce w latach
1989-1992 na przykładzie regionalnego dziennika „Nowiny”. 

Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ. Recenzentami rozprawy byli dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK oraz dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP. Dziedzina naukowa, którą reprezentuje omawiana praca, to Nauki społeczne, zaś dyscyplina naukowa to Nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła. Szczegóły dostępne są TUTAJ.