Po raz trzeci studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uczestniczyli w finałowej rozgrywce Marketplace, która tym razem okazała się być szczęśliwa. Zajęli I miejsce pokonując wszystkie uczelnie ekonomiczne w Polsce!

O MARKETPLACE

Uczestnictwo w Marketplace wiąże się z podejmowaniem wielu różnorodnych decyzji. Decyzje te są podobne do tych, jakie muszą zostać podjęte przez zarząd każdej nowo utworzonej firmy. Zakres oraz wymiar podejmowanych decyzji ograniczone zostały do najbardziej istotnych elementów. Dzięki temu utrzymano złożoność systemu w możliwym do przyjęcia zakresie, bez ograniczania realizmu i wyzwań stawianych przed uczestnikami.

Największym wyzwaniem w grze – tak jak i w świecie rzeczywistym – jest konieczność ciągłego dokonywania wielu decyzji strategicznych i taktycznych równocześnie. Nie można odkładać decyzji o kampanii reklamowej czy rozwoju rynku w czasie podejmowania decyzji o wysokości ceny produktu.

Uczestnik staje przed problemem współzależności różnych opcji decyzyjnych związanych z daną tematyką, ale również zależności pomiędzy różnymi obszarami decyzyjnymi. Jednym z aspektów, dla których Marketplace jest tak cenną pomocą naukową, jest możliwość uczenia się zarządzania w dynamicznym i złożonym świecie.

Biorąc udział w symulacji Marketplace, uczestnicy ćwiczą podejmowanie strategicznych i taktycznych decyzji. Po zidentyfikowaniu dostępnych możliwości i rozważeniu dobrych oraz złych stron każdej z nich, należy opracować strategię działania.

Procesowi decyzyjnemu zawsze towarzyszy niepewność. Można jednak zredukować tę niepewność, opierając swoje decyzje o wyniki decyzji z przeszłości, korygując swoje przewidywania o zdobytą wiedzę i doświadczenie.

III EDYCJA

III edycja ogólnopolskich rozgrywek Marketplace okazała się wielkim sukcesem dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, którzy zajęli I miejsce i tym samym zostali mistrzami Polski w zarządzaniu wirtualnym przedsiębiorstwem.

Finał rozegrany w dniach 8 -9 czerwca 2009 roku, który odbył się w Poznaniu był bardzo emocjonujący, nie tylko dla studentów, ale i także dla opiekunów zespołów.

Aby dostać się do finału studenci musieli w eliminacjach pokonać 39 zespołów z różnych uczelni w Polsce. Eliminacje składały się z 8 rund decyzyjnych, gdzie każda runda symulowała jeden kwartał działalności wirtualnego przedsiębiorstwa. W pierwszym etapie rozgrywki 40 4-osobowych zespołów studenckich z uczelni w całej Polsce konkurowało on-line na wirtualnych rynkach. Zespoły rywalizowały na 10 rynkach, po cztery zespoły losowo przydzielone do każdej gry.

Pierwszy etap rozgrywki odbył się z wykorzystaniem polskojęzycznej wersji Zarządzanie Przedsiębiorstwem (Business Management). Studenci oceniali byli na podstawie wyników dwuletniej działalności firmy. Eliminacje były bardzo zacięte i zespół w składzie Marcin Dziuba, Bartłomiej Róg, Michał Kanach, Krzysztof Szklanny do ostatniego kwartału nie miał pewności, iż będzie mógł kontynuować rywalizacje w finale. Do ostatniej rundy wirtualne przedsiębiorstwo Fenix (taką nazwę nadali studenci swojej pierwszej w życiu firmie – miejmy nadzieję, że nie ostatniej) zajmowało drugą pozycję na swoim rynku, by w ostatnim kwartale rzutem na taśmę przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i w ten sposób reprezentować naszą uczelnię w wielkim finale w Poznaniu.

Po ogłoszeniu wyników 29 maja 2009 roku studenci mieli tydzień czasu na przygotowanie się do finału. Studenci powiedzieliby – tydzień to zbyt wiele powiedziane (międzyczasie studenci musieli pocić się na egzaminach – w końcu na Uczelni trwa sesja). Tak więc na przygotowania zostało dwa dni, które zostały wykorzystane w pełni. Oczywiście tak naprawdę to, że studenci pokazali się w finale z tak dobrej strony wynika z możliwości jakie daje Uczelnia oraz całego programu nauczania, a także tak ostrej walki w eliminacjach.

Podczas finałowej rozgrywki studenci grali na polskojęzycznej wersji Strategia Przedsięwzięcia (Venture Strategy).

5 najlepszych zespołów z całej polski grało w dniach 8-9 czerwca 2009 w Poznaniu. (zespoły, które zakwalifikowały się do finały reprezentowały Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie – 2 zespoły, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie 2 zespoły i zespół reprezentujący naszą Uczelnię.

Finałowa rozgrywka odbyła się na Politechnice Poznańskiej na wydziale Informatyki i Zarządzania. Finał składał się z 6 rund decyzyjnych, które zostały podzielone na dwa dni. W Pierwszym dniu studenci podejmowali decyzji trzech pierwszych rund natomiast w drugim dniu kolejne trzy decyzje. Celem zespołu zarządzającego było wejście na rynek komputerów osobistych. Studenci byli odpowiedzialni za wprowadzenie nowej linii komputerów na rynki w Azji, USA, Kanadzie i Europie.

W tym samym czasie inne firmy z tej branży także wchodziły na rynek (pozostałe zespoły studenckie). Wszystkie firmy posiadały te same środki i identyczną wiedzę o rynku.

Studenci reprezentujący naszą Uczelnię od samego początku rozgrywki grali bardzo ryzykownie (ale jak to w ekonomi im wyższe ryzyko tym wyższe zyski), co przełożyło się na pierwsze wyniki, które były imponujące – studenci wyszli na prowadzenie. Druga runda decyzyjna była jedyną rundą, w której pozostali studenci uzyskali bliskie wyniki do wyników naszych studentów. Po pierwszym dniu rozgrywki zespół Fenix był liderem w finałowej rozgrywce.

Kolejny dzień zaczął się również od dobrych decyzji naszego zespołu, który z rundy na rundę powiększał swoją przewagę, co w konsekwencji przerodziło się w ostateczny sukces. Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że studenci startowali z 5 miejsca, które zajęli po eliminacjach. Różnice punktowe po eliminacjach były dość wyraźne, co nie ustawiało nas w roli faworytów rozgrywki. Pierwszy zespół po eliminacjach osiągnął wynik około 23000, gdzie nasi studenci około 9000. Dlatego studenci po ogłoszeniu ostatecznych wyników byli bardzo szczęśliwi i dumni, że z ostatniego miejsca po eliminacjach byli w stanie zająć miejsce 1 z tak wyraźną przewagą nad pozostałymi zespołami.

Po ogłoszeniu wyników odbyło się wręczenie nagród rzeczowych (studenci otrzymali odtwarzacze mp4, książki i gadżety) i certyfikatów Marketpalce. Zespół reprezentujący naszą Uczelnię zaprezentował bardzo wysoki poziom w trakcie rozgrywki finałowej, o czym mogą świadczyć wyniki. Nasza drużyna uzyskała łączną ocenę działalności na poziomie 302.636, gdzie drugi zespół w klasyfikacji na poziomie 41.299.

UCZESTNICY O KONKURSIE

Bartłomiej Róg

W dniach 8-9 czerwca 2009 r. uczestniczyliśmy wraz z naszym prowadzącym mgr Wojciechem Piturą w finale III Edycji Polskiej Rozgrywki Marketplace, który odbył się w Poznaniu. Pomimo faktu, iż z pierwszego etapu zakwalifikowaliśmy się do finału jako 5 drużyna, mając przed sobą dublety z AGH i Akademii Leona Koźmińskiego, wierzyliśmy że dzięki solidnemu przygotowaniu możemy odnieść sukces. I tak też się stało!! Zostaliśmy Mistrzami III Polskiej Edycji Marketplace. Musimy jednak powiedzieć, iż sukces nie spadł nam z nieba, ale był efektem kilkutygodniowego przygotowania, ciągłego uczenia się m.in. w pierwszym etapie konkursu, a także wynikał z wykorzystania w praktyce wiedzy na temat działalności przedsiębiorstwa, którą zdobyliśmy podczas studiów. Poza tym musieliśmy się wykazać opanowaniem emocji, rywalizowaliśmy na jednym rynku, z czego łatwo wywnioskować, że decyzje konkurencji oddziaływały na nasz zespół (Fenix), a co za tym idzie – każdy nasz ruch przed ostatecznym zaakceptowaniem musiał być dokładnie przeanalizowany, co wiązało się z umiejętnością podejmowania decyzji pod presją czasu, a także z kom
unikacją i organizacją pracy w zespole. Zwycięstwo dodało nam wiary w siebie, w nasze możliwości, iż możemy na równi konkurować z najlepszymi uczelniami w Polsce.

Krzysztof Szklanny

Walka w eliminacjach była bardzo zacięta i ostatnia runda zadecydowała o końcowym wyniku. W samym finale najwięcej emocji dostarczył drugi dzień, ponieważ było bardzo mało czasu na decyzje oraz ciężko było przewidzieć jak się zachowa rynek, a także czy konkurencja nie zrobi nam jakiegoś „psikusa” i nie zacznie sprzedawać produktów o 1 $ wyżej niż najniższa cena, jaka była dopuszczalna, bo wtedy w czarnym scenariuszu mielibyśmy ogromną awaryjną pożyczkę (na szczęście się tak nie stało).

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi wynikami.