Pierwszy w 2022 roku numer Financial Internet Quarterly (FIQ) to siedem różnorodnych tematów z obszaru finansów. Autorzy poruszają między innymi zagadnienia dotyczące kompetencji niezbędnych na rynku pracy, zróżnicowanego rozwoju czy płatności bezgotówkowych w dobie COVID-19.

W bieżącym numerze Financial Internet Quarterly autorzy udowadniają na przykładzie Czech, że pandemia COVID-19, wbrew przypuszczeniom, nie przyczyniła się w znaczącym stopniu do zwiększenia udziału płatności bezgotówkowych. Wśród tematów znajdujących się w tym numerze nie mogło zabraknąć również tematyki dotyczącej wskaźników finansowych. Tym razem można zapoznać się z badaniami analizującymi wpływ na politykę wypłaty dywidendy w publicznych pakistańskich firmach produkcyjnych. Ponadto autorzy podjęli działania mające na celu weryfikację wpływu wskaźników finansowych na przewidywanie statusu firm o wysokim wzroście (tzw. HGF). 

Wbrew pozorom, zagadnienia dotyczące kompetencji niezbędnych na rynku pracy to temat, który nabiera na znaczeniu również w branży finansowej. Autorzy artykułu pn. „The role of soft skills in employability in the financial industry” identyfikują najbardziej poszukiwane umiejętności miękkie na rynku pracy, podkreślając, jakie umiejętności miękkie zwiększają szanse na zatrudnienie osób wchodzących na rynek pracy w sektorze bankowym i branży finansowej. W kwartalniku FIQ nie zabrakło również tematu celów zrównoważonego rozwoju. Tym razem w kontekście pozafinansowych kluczowych wskaźników ujawnianych w informacjach publikowanych przez spółki notowane w ramach hiszpańskiego indeksu IBEX 35. Jak wskazują badania, rośnie znaczenie celów zrównoważonego rozwoju, które coraz częściej są uwzględniane w raportach niefinansowych spółek giełdowych. 

Zespół redakcyjny FIQ zachęca do współpracy i publikowania własnych tekstów w kwartalniku (e-mail: office@finquarterly.com), a także do śledzenia profili czasopisma na portalu LinkedIn (@Financial Internet Quarterly) oraz ResearchGate project. Szersze grono odbiorców to również większa widoczność i cytowalność dotychczas publikowanych, jak i kolejnych artykułów – zaznacza mgr Karolina Palimąka, członek zespołu redakcyjnego.

Według najnowszej listy Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo naukowe Financial Internet Quarterly otrzymało 40 pkt. Co więcej, w ciągu ostatnich miesięcy czasopismo zostało włączone do cenionych baz repozytoryjnych, takich jak ERIH+ czy ESCI WoS – podkreśla Redaktor Naczelny, dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ.

Nowy numer Financial Internet Quarterly dostępny jest TUTAJ.