Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zostało autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Qualifications. Egzaminy Cambridge są dobrze znane na całym świecie, a certyfikaty otrzymywane po zdanym egzaminie (zgodnie ze skalą CEF – Common European Framework) uznawane są przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego w wielu krajach Europy i świata.

24 maja 2023 odbyło się uroczyste otwarcie współpracy WSIiZ z British Council Polska, a Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, gościł panią Ewelinę Piorun,  Head of Exams Business Development Poland, Lithuania and the Baltics | Examinations Services.

Co roku do egzaminów Cambridge English Qualifications przystępuje ponad 2 miliony osób w 90 krajach. Cechy wyróżniające egzaminy Cambridge to: rzetelna ocena, uznawalność wyników przez uczelnie, uniwersytety, pracodawców i instytucje na całym świecie, wsparcie metodyczne dla nauczycieli oraz pomoc dla osób przygotowujących się do testów.

Egzaminy Cambridge English są osadzone w autentycznych kontekstach komunikacyjnych, rozwijają umiejętności potrzebne do posługiwania się językiem angielskim w szkole, na uczelni w pracy i podczas wypoczynku. Sprawdzają cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Uzyskanie Certyfikatu Cambridge English to jeden z ważniejszych kroków na drodze do lepszego wykształcenia i szerszych perspektyw zawodowych.

 

 

O Centrum Języków Obcych WSIiZ

Centrum Języków Obcych przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (CJO WSIiZ) oferuje bogaty program językowy zarówno studentom jak i osobom spoza Uczelni. Jak informuje dr Roman Wisz, dyrektor CJO: oferowane kursy i programy nauczania są realizowane w formule zajęć stacjonarnych oraz online, wyróżnia je to, że mogą być profilowane zgodnie z zapotrzebowaniem firm i instytucji, a harmonogramy zajęć dostosowywane są do możliwości i wymagań uczestników.

Centrum Języków Obcych WSIiZ jest Centrum Egzaminacyjnym wielu międzynarodowych instytucji. Oprócz nowo utworzonego Centrum Egzaminacyjnego „Cambridge English Qualifications” CJO WSIiZ jest także Centrum Egzaminacyjnym „The European Language Certificates” (telc) oraz Centrum Egzaminacyjnym „Ministerialnych Egzaminów z Języka Polskiego jako Obcego”.

CJO WSIiZ ma również bogate doświadczenie w implementacji sprawdzonych certyfikowanych rozwiązań edukacyjnych. Aktywność Centrum Języków Obcych WSIiZ wpisuje się w wymagania wynikające z postanowień procesu bolońskiego i postanowień Rady Europy dotyczących wielojęzyczności. Przeprowadzane egzaminy kontynuują wieloletnią tradycję europejskich certyfikatów językowych, które od dziesięcioleci przyczyniają się do rozwoju nauczania języków obcych w Europie i na świecie. W zakresie certyfikacji językowej Centra Egzaminacyjne „sieci Rzeszów” przeprowadziły ponad dziesiątki tysięcy egzaminów z wielu języków zgodnie ze skalą biegłości językowej Rady Europy – podkreśla dr Roman Wisz, dyrektor CJO.

Certyfikaty językowe, które kandydaci mogą uzyskać w CJO WSIiZ, są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, a także przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – jako dokument zwalniający z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011r.) oraz w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r.). Od sierpnia 2017 r. egzaminy telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane i tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawalne w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).