23 maja 2024 r. Rada ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nadała Pani Blance Martowskiej stopień doktora w dyscyplinie nauk medycznych.

Dr n.med. Blanka Martowska otrzymała stopień naukowy za pracę pt: „Ocena parametrów obciążania stóp w statyce i dynamice u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego”, której promotorem był prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski, a promotorem pomocniczym dr n. med. Jerzy Bednarski. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 6 maja 2024 roku.

Dr n.med. Blanka Martowska jest Prodziekanką ds. kierunku Fizjoterapia, w Katedrze Fizjoterapii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.