Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie bierze udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. 

EUROSTUDENT VIII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz piąty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia, przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków. 

Zapraszamy studentów WSIiZ do wzięcia udziału w ankiecie. Ważny jest głos wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych, zarówno studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie, jak i na odległość. Każdy głos ma ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich. Przeprowadzający badanie zapewniają pełną dyskrecję i poufność. Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 20 minut, ankieta dostępna jest do końca czerwca. Organizatorzy zalecają wypełnianie jej na większym ekranie niż smartfon oraz proszą o wypełnienie dodatkowego kwestionariusza

Studentka z telefonem w ręce, tekst: opowiedz nam, jak Ci się żyje w Polsce