Ruszyła druga edycja konkursu Biennale im. prof. Józefa Szajny, którego organizatorem jest Katedra Grafiki Komputerowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem konkursu jest twórczy dialog z dorobkiem Szajny oraz promocja dokonań artystycznych studentów Uczelni. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Dialog z Mistrzem Józefem Szajną.

W konkursie mogą wziąć udział studenci każdego roku studiów kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Projektowanie graficzne we WSIiZ (w roku akademickim 2023/2024 – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym), a ponadto absolwenci kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością Grafika komputerowa z dwóch lat poprzednich.

Uczestnicy konkursu mogą sięgnąć po dowolny rodzaj grafiki czy fotografii – każde z rozwiązań jest akceptowalne i nie ma ograniczenia do formy dzieła, koloru czy techniki. Prace graficzne i fotograficzne powinny oddać idee hasła tegorocznej edycji – Dialog z Mistrzem Józefem Szajną. Uczestnicy mogą wziąć pod uwagę życiorys artysty, konkretne dzieło, które zostanie zinterpretowane w formie dialogu z Mistrzem czy całokształt twórczości. Praca może przyjąć również formę memoriału. 

Prace należy wysłać na adres e-mail: plongawa@wsiz.edu.pl. Wymiar prac to 100×70 cm pion lub poziom 300dpi.

Komisja Konkursowa w składzie: dr Patrycja Longawa – przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Andrzej Głowacki, dr Krzysztof Groń, dr Mikołaj Birek, mgr Paulina Dębosz oraz dwoje zaproszonych ekspertów spoza uczelni dokona wyboru jednej najlepszej pracy oraz (jeśli poziom prac będzie na to wskazywał) przyzna 3 równorzędne wyróżnienia honorowe. Wybrane prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej, której celem będzie przedstawienie zarówno twórczości studentów jak i oddanie hołdu profesorowi Józefowi Szajnie.

Komisja Konkursowa przyzna nagrodę finansową dla autora najlepszej pracy w wysokości 2 000 zł oraz nagrodę finansową dla autorów 3 wyróżnień honorowych (wartość jednego wyróżnienia wynosi 1 000 zł).

Czas trwania Konkursu:

  • Od 25.10.2023 r. do 15.06.2024 r. – zgłaszanie prac konkursowych,
  • 22 czerwca 2024 r. – ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową,
  • Inauguracja roku akademickiego 2024 r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

W I edycji Biennale im. prof. Józefa Szajny zgłoszonych zostało prawie 70 prac, a 30 z nich zostało zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej. I miejsce zdobyła Anastasiia Vasyliuk, wyróżnienia powędrowały do Olafa Żuka, Kamila Karnasa oraz Edyty Musiał. Hasło konkursowe poprzedniej edycji brzmiało: „Józef Szajna – artysta wszechstronny”. 

Prof. Józef Szajna (ur. 13 marca 1922 w Rzeszowie, zm. 24 czerwca 2008 w Warszawie) – jeden z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku. Artysta wszechstronny i oryginalny, podejmujący w swojej sztuce najtrudniejsze tematy związane ze śmiercią i cierpieniem, ale również z wolą życia. W młodości był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie, gdzie głodował i był torturowany, a w wieku 21 lat Niemcy wydali na niego wyrok śmierci. Józef Szajna zajmował się zarówno teatrem, jak i sztukami plastycznymi. W teatrze największą rolę przyznawał ekspresji wizualnej i scenografii. Do historii polskiego teatru przeszły między innymi jego spektakle: „Akropolis”, zrealizowane wraz z Jerzym Grotowskim w Teatrze 13 Rzędów w Opolu, oraz „Replika” i „Dante”. Prof. Józef Szajna był także wykładowcą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadził dla studentów zajęcia między innymi z wiedzy o teatrze i sztukach plastycznych.