Już po raz drugi w ramach konferencji Internet Beta odbędzie się panel naukowy Beta Academics. W tym roku przedstawiciele sekcji naukowych zorganizują dwudniowe obrady na temat różnych zagadnień komunikacji wizualnej. Zaplanowano prelekcje blisko 30 referatów w ciągu dwóch dni – propozycje tematów przyjmowane są tylko do końca czerwca.

Beta Academics to event naukowy towarzyszący jednej z najważniejszych konferencji branży internetowej w Polsce – Internet Beta, która w tym roku odbędzie się już po raz 13. Tegoroczna tematyka komunikowania wizualnego jest Uczelni szczególnie bliska – na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształci się kilkuset studentów, pracując pod okiem badaczy w różny sposób zajmujących się tą tematyką od wielu lat. To wydarzenie będzie okazją do spotkania się z przedstawicielami z innych ośrodków, a także z praktykami z branży kreatywnej, na co dzień korzystającymi z wiedzy na temat tego, jakie są funkcje obrazu w naszej codziennej komunikacji – mówi dr Iwona Leonowicz-Bukała, organizatorka Beta Academics i dodaje: Do udziału w panelu zaproszeni są szczególnie badacze komunikacji wizualnej, specjaliści z zakresu sztuk wizualnych, nowych mediów i nowych technologii komunikacyjnych

Dlaczego warto wygłosić referat w trakcie Beta Academics?

W tym roku event uzyskał dofinansowanie z programu Ministra Edukacji i Nauki “Doskonała nauka” – dzięki temu naukowcy zapłacą za udział w wydarzeniu jedynie 150 zł i zagoszczą w Rzeszowie na nie jeden, a na dwa dni (15-16 września). Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie uda się zrealizować na żywo – (w ubiegłym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie było to możliwe). Zaplanowano blisko 30 referatów. 

Akademicy oprócz udziału w panelach naukowych będą mieli również okazję do zdobycia recenzowanych punktowanych publikacji – jeśli przejdą one pozytywną recenzję w czasopismach “Social Communication. Online Journal” i “Studia Humana” (oba mają po 20 pkt. ministerialnych). Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu z ministerstwa, najlepsze artykuły w języku angielskim, które zostaną zgłoszone przez uczestników Beta Academics 2021 do publikacji w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, zostaną poddane profesjonalnemu proofreadingowi. – Publikacje po angielsku są dzisiaj bardzo ważną częścią dorobku każdego badacza – mówi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Beta Academics, prof. Andrzej Adamski.  – Chcieliśmy zapewnić naszym gościom pomoc w przygotowaniu publikacji na wysokim poziomie i w ten sposób docenić najlepsze i najciekawsze badania i analizy.

Wyboru najlepszych tekstów dokona Rada Naukowa przedsięwzięcia w składzie: prof. Tomasz Goban-Klas (WSIiZ), prof. dr hab. Andrzej Adamski (WSIiZ), prof. dr hab. Sławomir Gawroński (WSIiZ), prof. dr hab. Marcin Szewczyk (WSIiZ), prof. Andrzej Głowacki (WSIiZ), dr Iwona Leonowicz-Bukała (WSIiZ), dr Patrycja Longawa (WSIiZ), prof. Janusz W. Adamowski (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska (Uniwersytet Warszawski).

Wszystkich, którzy są zainteresowani udziałem w Beta Academics 2021 zapraszamy na stronę internetową wydarzenia. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić TUTAJ. Zachęcamy także do śledzenia strony Beta Academics na Facebooku.