Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od roku akademickiego 2010/2011 rozpocznie kształcenie na nowej specjalności na Ekonomii. Będzie ona darmowa!

Uruchomienie nowej specjalności będzie możliwe dzięki temu, że projekt uczelni "Do kariery na skrzydłach – studiuj Aviation Management", znalazł się w gronie najlepszych, spośród ponad 230-stu, zgłoszonych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Otworzymy nową specjalność na ekonomii – zarządzanie w lotnictwie. Z naszych analiz wynika, że w związku z tym, że przemysł lotniczy jest silny w naszym regionie, że mamy Dolinę Lotniczą, jest zapotrzebowanie na tego typu ofertę dydaktyczną – mówi Grzegorz Karpiuk, kierownik Zespołu Projektowego WSIiZ.

Na kształcenie na tej specjalności WSIiZ dostanie blisko 3 mln zł. Oprócz wysokiej jakości wykształcenia, studenci będą mieć możliwość odbywania staży i praktyk w firmach lotniczych.

"Aviation Management" będzie specjalnością na studiach I stopnia na kierunku Ekonomia. Pierwszy rocznik tej ścieżki kształcenia będzie miał zapewnione bezpłatne studia przez cały okres ich trwania!

Jest to kolejny sygnał, że WSIiZ jest nowoczesną uczelnią, która podejmuje nowatorskie inicjatywy i która kształci specjalistów, mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Takiej uczelni warto zaufać!