Bartłomiej Hajder, student czwartego roku studiów I stopnia na kierunku Informatyka, stworzył aplikację dla schroniska Kundelek w ramach swojej inżynierskiej pracy dyplomowej. Zapotrzebowanie na aplikację zgłosiło schronisko, które według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi musi prowadzić elektroniczny wykaz zwierząt.

Aplikacja „KUNDELEK – elektroniczny wykaz zwierząt” jest aplikacją przeznaczoną dla placówek opiekujących się zwierzętami. Aplikacja została zrealizowana przez Bartłomieja Hajdera w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej, której promotorem jest dr Marek Jaszuk. Punktem wyjścia tworzenia projektu była ustawa, z której wynika, że schroniska powinny posiadać wykaz zwierząt w formie elektronicznej wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022.

Aplikacja pozwala schronisku na prowadzenie wykazu zwierząt w formie elektronicznej – dodawanie kart zwierząt z wszelkimi niezbędnymi informacjami, między innymi o ich płci, kastracji/sterylizacji i stanie zdrowia. Można dodawać także zdjęcia zwierząt oraz dane osób, które przekazują zwierzę do schroniska – mówi Bartłomiej Hajder, twórca aplikacji.

Projekt posiada także wiele innych możliwości, m.in. wykaz spacerów oraz karty leczenia zwierząt, opcję drukowania pojedynczych kart, a także całego wykazu.

Dane w aplikacji odzwierciedlają wymagania przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także dodatkowe wymagania przedstawione przez schronisko takie jak np. wyszukiwanie, sortowanie, powiadomienia oraz inne usprawnienia natury UX. Jest to aplikacja desktopowa działająca w trybie offline na platformach Windows, Linux oraz MacOS – dodaje Bartłomiej Hajder.

Autor aplikacji jednocześnie studiuje i pracuje jako programista.

Mam doświadczenie w realizacji tego typu oprogramowania, dlatego stwierdziłem, że zgłoszę się do przyjęcia tego projektu jako tematu pracy. Dodatkową motywacją był dla mnie fakt, że projekt nie zostanie “schowany do szuflady”, a rzeczywiście pomoże schronisku w jego codziennej pracy. Cieszę się, że zgłosiłem się do realizacji tego tematu, bo choć jest to projekt wymagający, to bezpośrednia, samodzielna współpraca z jednostką, jaką jest schronisko, bardzo rozwija; nie tylko na płaszczyźnie technicznej, lecz także pod kątem rozwoju kompetencji miękkich, umiejętności zarządzania projektem i rozwiązywania szeregu innych problemów natury inżynierskiej – tłumaczy Bartłomiej Hajder.

Jak powstała aplikacja?

Projekt był realizowany iteracyjnie. Zakres prac został podzielony na etapy – po każdym etapie umawiane było spotkanie w schronisku celem przedstawienia i omówienia bieżących efektów prac.

Podczas pierwszego etapu student zrealizował prosty projekt graficzny, makietę aplikacji w programie Figma, oraz czynności takie jak: research, wybór technologii i środowiska programistycznego oraz wszelką konfigurację.

Drugi etap polegał na realizacji podstawowych widoków i funkcji dotyczących wykazu zwierząt – dodawanie/edycja zwierząt. 

W trzecim etapie, po konsultacji ze schroniskiem do wykazu zostały dodane takie funkcje jak karta leczenia czy wykaz spacerów oraz drukowanie wykazu i możliwość stworzenia/czytania kopii zapasowej danych.

Aktualnie jesteśmy w fazie testów użytkowych. Aplikacja została zainstalowana w schronisku, przeprowadziłem szkolenie dotyczące obsługi programu oraz wykonywania kopii zapasowych danych, pracownicy wprowadzają dane i sprawdzają czy aplikacja jest dla nich intuicyjna w obsłudze oraz czy zawiera wszystkie potrzebne funkcje – wyjaśnia Bartłomiej Hajder.

W kolejnym etapie zrealizowane zostaną poprawki w oparciu o feedback ze schroniska.

Potrzeba stworzenia elektronicznego rejestru dla schroniska dla zwierząt bezdomnych wynikła ze zmiany przepisów dotyczących prowadzenia tego rodzaju placówek. Dotychczasowe rozwiązania nie spełniały wszystkich wymagań, więc konieczne było stworzenie programu od podstaw. Zaproponowany przez studenta WSIiZ program jest łatwy w obsłudze i intuicyjny. Jest to bardzo ważne, ponieważ będzie obsługiwany przez różne osoby. Program jest nadal testowany, aby wykryć wszelkie błędy i wprowadzić wszystkie wymagane prawem funkcjonalności, ale już teraz widzimy, że będzie nam długo i dobrze służył – mówi Katarzyna Pokrzywa z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.

Aplikacja rozwiąże problem posiadania przez schronisko wykazu zwierząt w formie elektronicznej, czego wymaga ministerstwo. Do tej pory schronisko posiadało wykaz papierowy oraz bardzo podstawowy wykaz elektroniczny w formie tabelarycznej w pliku excel.

Ponadto program pomoże schronisku w codziennej pracy – pozwoli zbierać dane zwierząt i osób przekazujących zwierzęta i przechowywać je w jednym miejscu, daje możliwość łatwego dostępu do kart zwierząt przez listowanie oraz wyszukiwanie, zabezpiecza dane poprzez kopie zapasowe, umożliwia łatwe drukowanie plików z użyciem drukarki lub exportu do pliku pdf.

Czy istnieje możliwość dalszego rozwoju aplikacji?

Aplikacja na ten moment jest dedykowana dla schroniska Kundelek, natomiast z racji tego, że działa w trybie offline, można ją zainstalować na każdym komputerze.

Początkowo oprogramowanie miało być dostępne online, jako aplikacja webowa, natomiast wiąże się to z kosztami utrzymania (serwery, domena, hosting). Aplikacja jest jednak wykonana z użyciem nowych technologii i aktualnych trendów, w związku z czym jest ona skalowalna i jest możliwe dostosowanie jej do pracy w trybie online – wyjaśnia student.

Aplikacja pod kątem technicznym jest przygotowana tak, aby była możliwość pracy nad jej rozwojem w dowolnym kierunku. Jest to projekt dedykowany dla społeczności lokalnej, w związku z tym jest to szansa do obustronnego rozwoju – zarówno schroniska, jak i osoby pracującej nad aplikacją.

Kierunki, w których można ten projekt rozwijać to m.in.:

  • przygotowanie infrastruktury webowej, aby projekt działał w trybie online,
  • stworzenie autoryzacji i systemu ról,
  • upublicznienie aplikacji w internecie dałoby możliwość stworzenia systemu dotacji pieniężnych na rzecz schronisk,
  • upublicznienie kart zwierząt dla klientów schroniska, aby każdy mógł zobaczyć jakie zwierzęta może adoptować w schronisku,
  • współpraca i wspólny rozwój z innymi schroniskami

Aplikację mogę rozwijać własnymi rękoma, ale także w roli osoby nadzorującej czyjąś pracę nad jej rozwojem – możliwości są szerokie. Oczywiście dalszą współpracę ze schroniskiem traktuję jako element nieodzowny do dalszego rozwoju aplikacji – podsumowuje Bartłomiej Hajder.