Wyniki pierwszego ministerialnego badania losów absolwentów uczelni polskich wskazują, że absolwenci studiów we WSIiZ najkrócej spośród absolwentów wszystkich uczelni podkarpackich, szukają pracy – niecałe półtora miesiąca. Z pewnością ma na to wpływ fakt, że są solidnie przygotowani do wejścia na rynek pracy, a także to, że w uczelnianym Biurze Karier czekają na nich tysiące ofert pracy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy wykorzystało dane administracyjne, pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on, aby prześledzić ekonomiczne losy absolwentów polskich uczelni. Ich analiza pokazuje, że absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w porównaniu do absolwentów pozostałych uczelni podkarpackich, najkrócej (ok. półtora miesiąca) poszukują swojej pierwszej pracy. Dodatkowo, otrzymują jedne z najwyższych stawek pensji.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych działa pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/.

Media na ten temat:
Nowiny
Super Nowości