Wyniki drugiego ministerialnego badania losów absolwentów uczelni polskich realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wskazują, że absolwenci studiów we WSIiZ najkrócej szukają pracy spośród absolwentów wszystkich uczelni podkarpackich. Dodatkowo absolwenci z kilku kierunków WSIiZ zarabiają najwięcej w porównaniu z abiturientami pozostałych uczelni z regionu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz drugi wykorzystało dane administracyjne, pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on, aby prześledzić ekonomiczne losy absolwentów polskich uczelni. Ich analiza pokazuje, że absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w porównaniu do absolwentów podkarpackich uczelni, najkrócej poszukują swojej pierwszej pracy.

Dodatkowo absolwenci z kilku kierunków WSIiZ w porównaniu z abiturientami pozostałych uczelni z regionu otrzymują najwyższe zarobki tj. z Administracji (I stopnia), Informatyki (I stopnia), Logistyki (I stopnia), Kosmetologii (I stopnia), Dziennikarstwa i komunikacji społecznej (II stopnia), Ekonomii (II stopnia). W przypadku pozostałych kierunków abiturienci WSIiZ są regionalnej czołówce pod względem zarobków w ramach pracy etatowej.
Przykładowo w swojej pierwszej pracy, wg badań losów absolwentów uczelni polskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci WSIiZ na kierunku Logistyka otrzymują średni 3118.51 zł.

Dobre dane o czasie poszukiwania pracy oraz zarobkach naszych absolwentów, są konsekwencją realizowanej od lat polityki uczelni, która koncentruje się na jakości kształcenia oraz dostosowaniu kierunków i programów studiów do oczekiwań rynku pracy. Nasze programy przygotowujemy wraz z wiodącymi pracodawcami, a znaczący udział praktyków w kształcenia jest u nas od kilku lat normą. Duże znaczenie ma również działalność uczelnianego Biura Karier, w którym każdego roku na naszych studentów i absolwentów czekają tysiące ofert pracy. – podsumowuje dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania.

W Polsce „System monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych” wdraża Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest on rozwiązaniem nowatorskim w skali Europy, spotykającym się z dużym uznaniem ze strony badaczy europejskich.

W opisie system monitoringu zawodowych losów absolwentów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje – Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.