Wyniki szóstej edycji ministerialnego badania losów absolwentów uczelni polskich realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wskazują, że absolwenci studiów we WSIiZ najkrócej szukają pracy spośród absolwentów wszystkich uczelni podkarpackich. Dodatkowo absolwenci z kilku kierunków WSIiZ zarabiają najwięcej w porównaniu z abiturientami pozostałych uczelni z regionu.

Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz szósty wykorzystało dane administracyjne, pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz systemu POL-on, aby prześledzić ekonomiczne losy absolwentów polskich uczelni. Ich analiza pokazuje, że absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w porównaniu do absolwentów podkarpackich uczelni, najkrócej poszukują swojej pierwszej pracy. Najkrócej pracę po zakończeniu studiów szukają Absolwenci takich kierunków jak: Logistyka (I stopień), Informatyka (I i II stopień), Kosmetologia (I stopień), Zarządzanie (I stopień) oraz Fizjoterapia (II stopień).

Na krótki czas poszukiwania pracy przez absolwentów WSIiZ wpływa z pewnością możliwość realizacji praktyk zawodowych w trakcie studiów, a tym samym zdobycie kompetencji cenionych przez Pracodawców. Zdobycie doświadczenia zawodowego na tak wczesnym etapie pozwala nie tylko na doskonalenie swoich umiejętności, ale również umożliwia nawiązanie kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować dłuższą współpracą z firmą, w której realizowane były praktyki zawodowe.

Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie studiów przekłada się również na zarobki. Absolwenci z kilku kierunków WSIiZ w porównaniu z abiturientami pozostałych uczelni z regionu otrzymują najwyższe zarobki tj. z Logistyki (I stopnia), Filologii (I stopnia), Dietetyki (I stopnia), Kosmetologii (I stopnia), Fizjoterapii (II stopnia). W przypadku pozostałych kierunków abiturienci WSIiZ są regionalnej czołówce pod względem zarobków w ramach pracy etatowej.

Przykładowo, w swojej pierwszej pracy, wg badań losów absolwentów uczelni polskich Ministerstwa Edukacji i Nauki, absolwenci WSIiZ na kierunku Logistyka otrzymują średnio 3988.35 zł. Warto przy okazji zauważyć, że według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2021 mediana zarobków osób z wyższym wykształceniem jest o blisko 3 tys. wyższa, niż osób z wykształceniem średnim.

Dobre dane o czasie poszukiwania pracy oraz zarobkach naszych absolwentów, są konsekwencją realizowanej od lat polityki uczelni, która koncentruje się na jakości kształcenia oraz dostosowaniu kierunków i programów studiów do oczekiwań rynku pracy. Nasze programy przygotowujemy wraz z wiodącymi pracodawcami, a znaczący udział praktyków w kształcenia jest u nas od wielu lat normą. Duże znaczenie ma również działalność uczelnianego Biura Karier, w którym każdego roku na naszych studentów i absolwentów czekają tysiące ofert pracy. – podsumowuje dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania.

Polski system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych spotyka się z dużym uznaniem ze strony badaczy europejskich. Przez jedną z agend Komisji Europejskich zajmującej się problematyką szkolnictwa wyższego badanie Ekonomiczne Losy Absolwentów zostało uznane za „prawdopodobnie najbardziej zaawansowany system tego typu w Europie”.

W opisie system monitoringu zawodowych losów absolwentów Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje – Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.