Na ten moment czekali z niecierpliwością tegoroczni absolwenci studiów kierunków polskojęzycznych: Filologii angielskiej, Logistyki, Kosmetologii, Fizjoterapii (I i II stopień) i kierunku anglojęzycznego Logistyki. W sobotę 19 maja 2018 roku, w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie-Kielnarowej odbyła się uroczysta Graduacja.

Aula WSIiZ podczas graduacji 2018. Na scenie prowadzący - Szymon Taranda

Graduacja była znakomitą okazją do ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych oraz uhonorowania najzdolniejszych absolwentów WSIiZ. Podczas uroczystości Władze Uczelni wręczyły absolwentom dyplomy i listy gratulacyjne.

Uroczystość otworzył Rektor WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek, który w swoim przemówieniu powiedział – To jest Wasz sukces, który jest wynikiem ciężkiej pracy. Zachęcam Państwa do podejmowania kolejnych form studiowana na drugim lub trzecim stopniu studiów, ponieważ żyjemy w czasach, które wymagają od nas ciągłego pogłębiania wiedzy.

Jesteście Państwo świadkami wielkich zmian społecznych, kulturowych i politycznych, przed tym nie uciekniemy. Często mamy do czynienia z tworzeniem nowych mitów, jesteśmy z wszystkich stron bombardowani informacjami, często nawet nieświadomie jesteśmy poddawani manipulacji. Studia powinny nauczyć krytycznego samodzielnego myślenia – podkreślił w swoim przemówieniu dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ

Rektor WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek podczas uroczystości nadania tytułu licencjata, inżyniera i magistra

Po przywitaniu nastąpiła główna część Graduacji, czyli nadanie tytułu licencjata, inżyniera i magistra WSIiZ.

Na mocy prawa nadanego mi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaję Wam tytuł licencjata i inżyniera, ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami – tymi słowami Rektor Wergiliusz Gołąbek rozpoczął wręczanie dyplomów.

Jako pierwsi swoje dyplomy odebrali „Absolwenci Roku”. Władze Uczelni przyznają bowiem nagrody najlepszym absolwentom danego kierunku studiów. Osoby te corocznie są wyłaniane spośród studentów, którzy osiągnęli nie tylko wysokie wyniki w nauce (znajdują się w pierwszej dziesiątce osób z najwyższą średnią ocen na kierunku i uzyskały ocenę 5.0 na dyplomie ukończenia studiów), lecz także, które mogą pochwalić się wyjątkową aktywnością na polu naukowym, artystycznym oraz sportowym. Uroczystość wręczenia nagród poprowadził Rektor WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek oraz Prorektor WSIiZ ds. Nauczania dr Andrzej Rozmus.

Tytuł „Absolwent Roku” otrzymało 7 osób: Kateryna Nosenko z kierunku Logistyka, Anna Pustelniak z kierunku Filologia, Paulina Chmiel z kierunku Kosmetologia, Justyna Kozłowska z kierunku Fizjoterapia (I stopień), Marzena Dziechciarz z kierunku Fizjoterapia (II stopnia), Veronika Sliesarenko z kierunku Informatyka, a także Anastasiya Ramaniuk z kierunku anglojęzycznego Logistyka.

Absolwentka WSIiZ odbiera nagrodę z rąk Rektora i Dziekanów

Drodzy Absolwenci, nie zrywajcie więzów ze swoją uczelnią. Jesteście u nas zawsze mile widziani – możecie liczyć na nasze wsparcie i współpracę. A na dobry początek zapraszamy do wstąpienia do Klubu Absolwenta – na zakończenie uroczystości powiedziała Lidia Lejko, reprezentująca Klub Absolwenta WSIiZ.

Graduacja we WSIiZ to prawdziwe święto. Absolwenci ubrani są w togi i birety – birety są od tego dnia własnością absolwentów. Uroczysta oprawa, sesja fotograficzna, szampan, poczęstunek – to tylko niektóre elementy Graduacji.

W uroczystości udział wzięli Dziekani Wydziałów, Prodziekani poszczególnych kierunków, nauczyciele akademiccy oraz opiekunowie grup wykładowych. Ponadto z zaproszenia do udziału w Graduacji bardzo licznie skorzystali członkowie rodzin i przyjaciele graduowanych.

Rzut biretów podczas pamiątkowego zdjęcia

Wydarzenie poprowadził Szymon Taranda z Działu Marketingu WSIiZ, a głównym organizatorem uroczystości było Biuro Organizacji i Współpracy Zewnętrznej WSIiZ we współpracy z Klubem Absolwenta WSIiZ.

Obszerną galerię zdjęć z Graduacji można zobaczyć serwisie absolwent.wsiz.pl (po zalogowaniu) oraz na facebook WSIiZ.