BIP WSIiZ
Organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, to największa niepubliczna uczelnia wyższa na Podkarpaciu. Powstała 8 marca 1996 roku jako rozwinięcie działalności Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów i Stowarzyszenia Promocji i Przedsiębiorczości.
Powołanie WSIiZ stanowiło odpowiedź na wyzwania związane z transformacją społeczno-polityczną Polski po 1989 roku i potrzebą kształcenia kadr zdolnych do działania w nowych demokratyczno-rynkowych realiach.
Początkowo Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania proponowała 3 kierunki studiów, natomiast w roku akademickim 2022/23 oferta Uczelni obejmuje 13 kierunków i ścieżek kształcenia, a nauka na nich odbywa się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W ramach WSIiZ funkcjonują cztery Kolegia: Medyczne, Zarządzania, Informatyki Stosowanej oraz Mediów i Komunikacji Społecznej. Dzięki uzyskaniu wysokich kategorii naukowych w ocenie dyscyplin przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki działającą przy Ministrze Edukacji i Nauki, WSIiZ posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w naukach medycznych oraz ekonomii i finansach. Kategoria A w naukach
o komunikacji społecznej i mediach daje WSIiZ niezmiennie uprawnienia do nadawania w tej dyscyplinie stopnia doktora ale również doktora habilitowanego.

Priorytetem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie pozostają: najwyższa jakość edukacji, rozwój badań naukowych oraz współpraca z biznesem i samorządem na rzecz rozwoju Podkarpacia. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu starannie dobranej kadry WSIiZ od lat zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych, a nowatorskie metody nauczania i program dostosowany do potrzeb rynku pracy sprawiają, że studenci są zadowoleni z wyboru tej uczelni. Na mapie regionu oraz Polski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wyróżnia się także ożywioną współpracą międzynarodową i bogatą ofertą studiów w języku angielskim – z tego powodu jest zaliczana (jako jedyna na Podkarpaciu) do uczelni o klasie międzynarodowej. Obecnie w WSIiZ kształci się ponad 6,5 tys. Studentów, w tym 2100 cudzoziemców.

Klasztor oo. Dominikanów w Rzeszowie

Duchowi synowie św. Dominika – bracia Zakonu Kaznodziejskiego obecni są w stolicy Podkarpacia od ponad 30 lat.
Swoją pracą duszpasterską, zakonnicy starają się objąć wszystkie grupy wiekowe osób z nimi związanych – od dzieci po seniorów.
W ramach pracy parafialnej dominikanie sprawują sakramenty, prowadzą katechezę szkolną, katechezę sakramentalną, kursy przedmałżeńskie, kursy przedślubne, duchową formację rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz inne formy działalności ściśle związane
z prowadzeniem parafii: kancelaria parafialna, pogrzeby, odwiedziny chorych, wizyta kolędowa, ministranci, duszpasterstwo dzieci prowadzone przez siostry, 6 serii rekolekcji wielkopostnych oraz rekolekcje adwentowe, codzienne nabożeństwa, wspólna modlitwa brewiarzowa, etc.

Drugim obszarem działania klasztoru jest duszpasterstwo młodzieży, które ma charakter ponadparafialny. Do tego typu działalności należy zaliczyć duszpasterstwo akademickie „Szopka”, duszpasterstwo młodzieży szkół średnich i gimnazjalistów „Szopka” oraz duszpasterstwo postakademickie „Wiata”.

Trzecim obszarem pracy dominikanów są osoby dorosłe i związane z nimi grupy, które szeroko przekraczają zakres pracy parafialnej. To liczne grupy postakademickie o charakterze modlitewnym, i duchowym. Zaliczyć można do nich: Bractwo Różańcowe, powstającą fraternię tercjarzy dominikańskich, Klub Seniora, Poddasze, Lectio Divina, Rhema – słowo żywe, grupę medytacji chrześcijańskiej, grupę czytającą Katechizm, Klub Ojca, grupę osób żyjących w pojedynkę Plus-minus 40, grupę profesorów rzeszowskich uczelni, Spotkania Małżeńskie, Monolit, grupę małżeństw.

Kolejny, czwarty wymiar pracy dotyczy szeroko rozumianej funkcji edukacyjnej i kulturalnej. Tutaj można wspomnieć o grupach o charakterze intelektualnym i warsztatowym, a więc: Filozoficzno-Teologiczna Szkoła św. Jacka, kursy tańca towarzyskiego, zajęcia sportowe, kursy językowe, Akademia Seniora, szkoła rodzenia, warsztaty noszenia dzieci w chustach, wykłady dotyczące kwestii prawnych, Poczytalnia – czytanie bajek dzieciom, funkcjonujące 4 schole odpowiedzialne za oprawę muzyczną podczas liturgii. Zaliczyłbym do tego także prowadzenie cyklicznych audycji w diecezjalnym Radio Via, okazjonalnej obecności
w mediach lokalnych oraz stałej w mediach społecznościowych, sprzedaż książek dominikańskiego wydawnictwa „ W Drodze” oraz miesięcznika „W Drodze”. Zaś działalność kulturotwórcza to: Galeria fotografii Ope, warsztaty florystyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty kaligrafii, warsztaty śpiewu, koncerty muzyki sakralnej i jazzowej, festyny parafialne, kiermasze, spotkania z autorami książek oraz gośćmi klasztoru.

Piątym polem pracy klasztoru jest pomoc charytatywna zarówno w kwestii bezpośredniej pomocy najuboższym – którą zajmuje się Grupa Charytatywna św. Marcina de Porres – niosąca wsparcie dla blisko 200 osób w 76 rodzinach, a także w kwestii pomocy wyspecjalizowanej, nierzadko terapeutycznej, którą zajmuje się działające przy klasztorze Dominikańskie Centrum Pomocy Rodzinie, służące bogatą ofertą poradni oraz prowadzonych spotkań tematycznych czy mediacji rodzinnych. Przy klasztorze działa również rzeszowski oddział ogólnopolskiej Fundacji „Mam Marzenie”. Pomoc charytatywna prowadzona jest przy pomocy wolontariuszy.

Chcemy podejmować misję św. Dominika: pragnienie odważnego głoszenia Boga, budowanie życia we wspólnocie oraz poszukiwania prawdy w świecie.

Tygodnik Powszechny

„Tygodnik Powszechny” to najszybciej rosnący tygodnik opinii w Polsce.

Pełen obraz tygodnia: o kuluarach wielkiej polityki pisze Andrzej Stankiewicz, Polskę i Polaków przez pryzmat reportażu i rozmowy oglądają Anna Goc, Błażej Strzelczyk i Przemysław Wilczyński. Satyrycznych rysunków komentujących aktualne sprawy dostarcza Bartosz Minkiewicz, autor komiksów „Wilq”.

Zawsze zaskakujące analizy na przecięciu polityki, religii i popkultury tworzy Marcin Napiórkowski. Najnowsze seriale odkrywa Jakub Majmurek, nowe i stare idee omawia Jakub Dymek, o książkach piszą Ryszard Koziołek, Marek Bieńczyk, Łukasz Najder. Wśród felietonistów są Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller, Jan Klata.

Co tydzień najważniejsze filmy recenzuje nagrodzona przez PISF za krytykę filmową Anita Piotrowska. Piszemy też o muzyce współczesnej i poważnej, o teatrze i operze, o najbardziej gorących wydarzeniach.

Wielokrotnie nagradzany dział zagraniczny zapełniają korespondenci z całego świata: jesteśmy
w Azji, w Iraku i Turcji, nasz dziennikarz, jako pierwszy z polskich mediów był na Lampedusie, od początku towarzyszymy wydarzeniom na Ukrainie, jesteśmy też w Nowym Jorku
i Waszyngtonie, w Izraelu i Niemczech, z Francji piszemy o terroryzmie, z Argentyny o Papieżu,
a z Wenezueli o gospodarczym krachu.

„Tygodnik Powszechny” to katolicyzm otwarty. Najważniejsze informacje z Watykanu papieża Franciszka i z kraju. Duchowość, medytacja, stosunki państwo-Kościół – nie unikamy żadnego tematu. Piszemy o Kościele wobec pedofilii i o świecie wobec Kościoła – wśród autorów Szymon Hołownia, ks. Adam Boniecki, ks. Michał Heller, Zuzanna Radzik, o. Ludwik Wiśniewski,
ks. Jacek Prusak, Piotr Sikora i Artur Sporniak.

Partnerzy

Patronat honorowy

Organizatorzy i partnerzy

Partner strategiczny

Partner

Patronat medialny

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content