Projekt “OMNI – BE Aware STudent” [OMNI-BEAST] jest rozszerzeniem projektów BEAST (Erasmus Plus) oraz DYLMIC (NAWA), realizowanych obecnie przez Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań kształtujących umiejętności kluczowe studentów z wykorzystaniem kanw modeli biznesowych, a także wspieranie kształtowania kariery zawodowej studentów.

Innowacyjność projektu jest przede wszystkim związana z kontynuacją realizacji wyzwania podjętego w ramach w/w projektów,  jakim jest budowanie świadomości studentów w zakresie celowego rozwoju i trafnego planowania kariery już w okresie studiów, a także dostosowywanie procesu kształcenia na uczelni do wymogów rynku pracy. W projekcie powstaną nowe, uzupełniające produkty, niezbędne do przygotowania zunifikowanego i kompleksowego podejścia w zakresie planowania ścieżek kształcenia.

Najważniejsze rezultaty projektu:
– Program kursu/przedmiotu: „I’m a Startup – I, Student & Entrepreneur”,
– Job position/occupation Canvanizing Body of Knowledge (zbiór dobrych praktyk wspierających tworzenie kanw stanowisk pracy),
– Katalog kanw dla nowych kierunków i związanych z nimi zawodów,
– Katalog umiejętności kluczowych wraz z przewodnikami kształtowania tych umiejętności

Data realizacji projektu: od 01/11/2020 do 28/02/2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+ i Nawa

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU