Projekt “OMNI – BE Aware STudent” [OMNI-BEAST] jest rozszerzeniem projektów BEAST (Erasmus Plus) oraz DYLMIC (NAWA), realizowanych obecnie przez Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań kształtujących umiejętności kluczowe studentów z wykorzystaniem kanw modeli biznesowych, a także wspieranie kształtowania kariery zawodowej studentów.

Innowacyjność projektu jest przede wszystkim związana z kontynuacją realizacji wyzwania podjętego w ramach w/w projektów,  jakim jest budowanie świadomości studentów w zakresie celowego rozwoju i trafnego planowania kariery już w okresie studiów, a także dostosowywanie procesu kształcenia na uczelni do wymogów rynku pracy. W projekcie powstaną nowe, uzupełniające produkty, niezbędne do przygotowania zunifikowanego i kompleksowego podejścia w zakresie planowania ścieżek kształcenia.

Najważniejsze rezultaty projektu:
– Program kursu/przedmiotu: „I’m a Startup – I, Student & Entrepreneur”,
– Job position/occupation Canvanizing Body of Knowledge (zbiór dobrych praktyk wspierających tworzenie kanw stanowisk pracy),
– Katalog kanw dla nowych kierunków i związanych z nimi zawodów,
– Katalog umiejętności kluczowych wraz z przewodnikami kształtowania tych umiejętności

The aim of the project is to improve the universities’ educational offer by developing and testing an innovative course entitled „I’m a Startup – I, Student & Entrepreneur„. It enables to develop students’ key competencies (universal skills) with the use of Design Thinking approach as well as business model thinking mindset (thinking in terms of the business model of enterprises and personal business models). Project products will improve teaching processes by adapting study programs to current labor market requirements and implementing a study program design approach based on career canvas.

The most important project results:

  • Program & content of the course „I’m a Startup – I, Student & Entrepreneur”
  • Job position / occupation Canvanizing Body of Knowledge
  • Canvas catalog for new majors and related professions along with the GoldenReads catalog
  • Catalog of key skills with guides for their development
  • Podcast library with specialists in newly developed canvas
  • Curriculum of workshop for academic staff members – OMNI-BEAST Academy

Data realizacji projektu: od 01/11/2020 do 28/02/2023

Program z którego finansowany jest projekt: Erasmus+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU