FAQ

Frequently Asked Questions
Pearson

Kiedy można przystąpić do PTE General? Sesje egzaminacyjne PTE General w WSIiZ odbywają się: • 23 maja 2014 (rejestracja w CJO do 25.04.2014); • 15 czerwca 2014 (rejestracja w CJO do 06.05.2014); • 14 grudnia 2014 (rejestracja w CJO do 13.11.2014).

Jaki jest cel egzaminów PTE General? Celem PTE General jest ocenienie i oficjalne poświadczenie osiągnięć i postępów w nauce języka angielskiego. Egzaminy są ułożone tak, by motywować uczących się i by dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku gdy kandydat nie osiągnie wymaganego poziomu, otrzyma informacje o swoich słabych stronach.  Wszyscy kandydaci otrzymują opis wyników egzaminu.

Jaki jest zakres materiału do opanowania na poszczególne poziomy? Uczniowie uczą się w różnym tempie lecz, ogólnie rzecz biorąc, Początkujący Poziom A1 odpowiada nauce przez okres od 3 do 6 miesięcy a Poziomy od 1 do 3 odpowiadają jednemu rokowi nauki w przypadku większości dorosłych kandydatów. Osiągnięcie  Poziomu 4  wymaga około 18 miesięcy nauki po Poziomie 3, i taki sam okres nauki należy założyć na przejście z Poziomu 4 na 5. Każdy poziom PTE General (z wyjątkiem Początkującego Poziomu A1) jest narzędziem sprawdzającym ciągłość, przyrost i kumulację wiedzy a nie oderwaną kategorią nie mającą związku z poprzedzającym ją procesem nauczania. Zatem, kiedy kandydat przystępuje do danego poziomu PTE General, zakłada się iż poradziłby sobie z zadaniami komunikatywnymi, umiejętnościami językowymi oraz strukturami sprawdzanymi na poziomach niższych.

W jakim wieku powinni być kandydaci przystępujący do egzaminu? Poziomy Początkujący A1, 1,2 i 3 są odpowiednie dla dorosłych i nastolatków od 14 roku życia. Poziomy 4 i 5 uznawane są jako wymagania przedwstępne na wielu Uniwersytetach w Zjednoczonym Królestwie oraz innych instytucjach  wyższego kształcenia  a zatem są przystosowane dla młodych ludzi w wieku 17 + lat. Dzieci w wieku od 8 do 13 lat mogą przystąpić do egzaminów z zakresu PTE Young Learners zanim przejdą do PTE General na Poziomie 1 lub 2. Na tych poziomach biegłości, scenariusze i zadania wymagają wyższego poziomu dojrzałości.

Jakiego rodzaju materiały powinny być stosowane w celu przygotowania kandydatów do PTE General? Typy zadań, z  którymi kandydaci muszą poradzić sobie na egzaminie, są podobne do zadań  pojawiających się w większości obecnie używanych podręcznikach uczących metodą komunikatywną. To samo dotyczy poruszanych tematów. Większość obecnie używanych podręczników tym samym  przygotowuje do egzaminu. Nie ma więc potrzeby uczęszczania na specjalny kurs przygotowujący do PTE General.

Jakie oceny są przyznawane? Oceny przyznawane za część pisemną egzaminu to Wyróżnienie (Distinction), Osiągnięcie (Merit), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail). Stopnie przyznawane za część ustną to: Wyróżnienie ( Distinction), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).  

FAQ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021