FAQ

Na tej stronie znajdziesz pytania i odpowiedzi dotyczące egzaminu TOEIC® Listening & Reading.

Czy egzamin TOEIC® jest trudny?

Wszystko zależy od naszego aktualnego poziomu zaawansowania. Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał. Zobacz jak punktacja TOEIC® przekłada się na poziomy Rady Europy.

Jak przygotować się do egzaminu TOEIC®?

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Office/Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe. Do egzaminu można także przygotowywać się indywidualnie, korzystając z przeznaczonego do tego podręcznika. Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

Co należy zabrać na egzamin?

Na egzamin potrzebujesz zabrać dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dowód wpłaty za egzamin (osoby indywidualne) oraz ołówek. Wszystkie materiały otrzymasz na sali egzaminacyjnej, zatem nie zabieraj ze sobą żadnych pomocy i innych materiałów, gdyż podczas egzaminu nie można z nich korzystać. Podczas wypełniania karty odpowiedzi nie używaj długopisu. Więcej informacji na temat egzaminu i warunków egzaminacyjnych? Pobierz podręcznik kandydata.

Jak wyglądają certyfikaty TOEIC®?

Certyfikat TOEIC można otrzymać w jednym z 5 kolorów, zależnie od wyniku: 10 – 215 punktów: certyfikat pomarańczowy 220 – 465 punktów: certyfikat brązowy 470 – 725 punktów: certyfikat zielony 730 – 855 punktów: certyfikat niebieski 860 – 990 punktów: certyfikat złoty.

Jak wygląda Raport Wyników TOEIC®?

Raport wyników zawiera dane kandydata, datę urodzenia, wynik z cześci Listening oraz Reading na oddzielnych skalach 5-495 punktów oraz wynik całkowity na skali 10-990 punktów. Poniżej znajduje się opisowa interpretacja wyników, która wyjaśnia na jakie umiejętności przekłada się otrzymany wynik i jakie umiejętności wymagają poprawy.

Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy TOEIC®?

Na egzamin można zarejestrować się osobiście w Centrum Języków Obcych WSIiZ przedstawiając dowód wpłaty. Sesje takie są organizowane dla zorganizowanych grup kandydatów lub w innym terminie niż sesje otwarte, gdy te nie odpowiadają danej grupie. Aby wziąć udział w sesji zamkniętej sprawdź jakie są najbliższe terminy egzaminów wybierając zakładkę “Terminy egzaminów”.

Jak długo oczekuje się na wyniki egzaminu TOEIC®?

Wyniki TOEIC® możemy poznać nawet w ciągu 10 dni od daty egzaminu. Jest to najkrótszy czas oczekiwania na wyniki międzynarodowego egzaminu w Polsce. Standard: do 10 dni roboczych od momentu otrzymania wypełnionych kart odpowiedzi przez biuro ETS w Warszawie

Czy błędna odpowiedź jest punktowana ujemnie?

Egzamin TOEIC® to test wyboru. Rozwiązując egzamin, kandydat zaznacza na karcie odpowiedzi swój wybór spośród opcji A, B, C, D lub A, B i C. Punktowane są tylko poprawne odpowiedzi, jest tylko jedna poprawna odpowiedź, nie ma punktów ujemnych za nie udzielenie odpowiedzi bądź udzielenie odpowiedzi błędnej.

Czy przed podejściem do TOEIC® konieczny jest kurs przygotowujący?

Nie. Egzamin TOEIC® został stworzony tak, aby mierzyć aktualną wiedzę kandydata a nie jego wiedzę o egzaminie. Do TOEIC® podchodzą miliony ludzi na całym świecie, które są czynne zawodowo i używają języka angielskiego lub mają z nim kontakt w swoim życiu. Osoby te, często zgłaszane do testowania przez swoich pracodawców nie mają czasu uczęszczać na kursy konkretnie pod kątem egzaminu. Dlatego też, nie ma konieczności odbywania kursów przed zdaniem TOEIC®. Niemniej, szkoły językowe oferują kursy, które pozwalają skupić się na słownictwie czy tematyce egzaminu, gdzie poprzez rozwijanie swoich praktycznych umiejętności językowych można doskonale przygotować się do egzaminu.

Czy egzamin TOEIC® ma “termin ważności”?

Stan naszej wiedzy z języka angielskiego ulega zmianom zależnie od tego, czy mamy kontakt z językiem angielskim czy też nie. Osoba, która stale kontaktuje się z osobami anglojęzycznymi lub chodzi na zajęcia, będzie robiła postępy i podnosiła swój poziom. Osoba, która zrobi przerwę w nauce i nie będzie miała kontaktu z językiem obcym, szybko wiele zapomni i jej poziom nie będzie wzrastał lecz się obniży. Dlatego też, Raport Wyników TOEIC® zawiera informację dotyczącą czasu ważności wyników. Ten termin to 2 lata od daty egzaminu. W praktyce oznacza to, że po upływie dwóch lat, ETS nie będzie mogło oficjalnie potwierdzić wyników kandydata ani wydać duplikatu certyfikatu kandydatowi. Na certyfikacie TOEIC® takiego ‘terminu ważności’ nie ma, zatem można się nim posługiwać bezterminowo. Należy jednak wziać pod uwagę, że na każdym certyfikacie znajduje się data egzaminu i jesli chcemy profesjonalnie zaprezentować się przed np. pracodawcą, lepiej wówczas posiadać aktualny dokument potwierdzający naszą wiedzę z języka obcego.

Czy w egzaminie TOEIC® może wziąć udział osoba niepełnosprawna?

Tak. Egzamin został stworzony z myślą o udostępnieniu go wszystkim chętnym, również tym osobom, które potrzebują szczególnych warunków. Na życzenie kandydata, ETS Global może zapewnić dodatkowe udogodnienia, takie jak: wydłużony czas trwania egzaminu osoba spisująca/nagrywająca odpowiedzi osoba czytająca egzamin nagranie audio zapis alfabetem Braille’a duży druk pominięcie sekcji Listening (tylko dla osób niesłyszących lub niedosłyszących) O potrzebie zapewnienia szczególnych warunków podczas egzaminów ETS należy powiadomić biuro ETS lub ośrodek egzaminacyjny na miesiąc przed datą egzaminu.

Czy podczas egzaminu TOEIC® można robić notatki?

Nie. Wszystkich odpowiedzi udziela się od razu na kartach odpowiedzi. Podczas egzaminu zdający nie otrzymuje papieru do sporządzania notatek. Niewskazane jest także notowanie w książce testowej.  

FAQ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021