Projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions

Projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions

Międzynarodowy projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions [DYLMIC] finansowany jest z Programu NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Projekt odpowiada na problem braku systemowego wsparcia na uczelniach wyższych w zakresie indywidualizacji ścieżek kształcenia i kariery zawodowej, słabej korelacji pomiędzy programami studiów oraz wymaganiami rynku pracy na europejskich uczelniach wyższych oraz na problem niskiej świadomość studentów dotyczącej kształtowania ścieżki kariery. Projekt w swoich założeniach ma wypracować narzędzia, które ułatwią studentom świadomy wybór przedmiotów oraz pozwolą lepiej zarządzać sobą w czasie.

KRÓTKO O PROJEKCIE:
Źródło finansowania: Program NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Konsorcjum projektowe tworzą: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy), Polytechnics Institute of Portalegre  (Portugalia) oraz Université de Nice – Sophia Antipolis (Francja).
Budżet projektu: 977100.00 PLN
Okres realizacji: 01/10/2019 –30/09/2021

WIĘCEJ:
Założenia projektu
Partnerstwo
Rezultaty projektu
Kontakt

Projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021