Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa do 31 lipca!

Studia I stopnia

Occupational Therapy

Forma: stacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów
Occupational Therapy

Wybierz kierunek Terapia zajęciowa we WSIiZ, który przygotuje Cię do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w podmiotach leczniczych, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.

Trendy i potrzeby rynku – Occupational Therapy

Program studiów przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju problemów zdrowotnych, ruchowych lub intelektualnych. Dzięki terapii zajęciowej pacjent uczy się funkcjonować w społeczeństwie, a przede wszystkim uczy się samodzielności.

Occupational Therapy

WYSOKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA

Cel studiów pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa oraz treści nauczania uwzględniają standardy kształcenia Minimum Standards for the Education of Occupational Therapists, Revised 2016, WFOT, World Federation of Occupational Therapists 2016, nadzorowane przez Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (European Network of Occupational Therapy in Higher Education, ENOTHE) oraz Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (World Federation of Occupational Therapists, WFOT).
Occupational Therapy

DOŚWIADCZENI PRACOWNICY

Student Terapii zajęciowej dzięki doświadczonej kadrze dogłębnie pozna techniki współpracy z pacjentami.  Dowie się jak radzić sobie ze stresem i napięciem nerwowym u podopiecznych, a także będzie miał wpływ na poprawę ich samopoczucia i zdolności interpersonalnych.
Occupational Therapy

CEL ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Absolwent kierunku Terapia zajęciowa będzie dysponował kompetencjami w zakresie diagnozowania psychospołecznego funkcjonowania i potrzeb, a następnie planowania zajęć terapeutycznych. Pozna metodykę pracy jako Terapeuta zajęciowy. Zdobyta wiedza i umiejętności z obszaru zróżnicowanych form, metod oraz technik terapii zajęciowej pozwoli na pracę z osobami niepełnosprawnymi, z dysfunkcjami i osobami starszymi.
Occupational Therapy

dr Weronika Cyganik – opiekun merytoryczny kierunku

Dlaczego warto studiować Terapię zajęciową we WSIiZ?

01

Różnorodność zajęć

Poznaj metodykę pracy jako terapeuta zajęciowy – będziesz posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z obszaru zróżnicowanych form, metod oraz technik terapii zajęciowej dla osób z dysfunkcjami, niepełnosprawnych i starszych.
02

Profesjonalna kadra

Na kierunku Terapia zajęciowa wiedzę oraz umiejętności przekażą Ci osoby z bogatym doświadczeniem. Interdyscyplinarna kadra zapewni Ci rozeznanie w szerokim spektrum możliwości terapeutycznych z różnych dziedzin: terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki, socjologii, fizjoterapii czy zaopatrzenia ortopedycznego.
03

Szeroka oferta praktyk

Bogaty program praktyk realizowanych we współpracy z partnerami z sektora opieki zdrowotnej oraz oświaty i pomocy społecznej.
04

Nie teoria a praktyka!

Kompleksowe przygotowanie do pracy w instytucjach związanych z opieką zdrowotną, społeczną oraz ośrodkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, uzależnionych i wykluczonych społecznie

Przykładowe zajęcia

Sprawdź, do jakich zajęć wykorzystasz nasze pracownie:
Occupational Therapy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Problemy kliniczne w neurologii i neurochirurgii
 • Terapia zajęciowa w ortopedii
 • Terapia zajęciowa w procesie rehabilitacji
 • Podstawy korekcji postawy u dzieci
 • Integracja sensoryczna
 • Biomechanika i kinezyterapia
 • Ćwiczenia muzyczno-ruchowe
 • Zaopatrzenie ortopedyczne i rehabilitacyjne
 • Metody specjalne wspomagające terapię zajęciową
Occupational Therapy

Odkryj perspektywy zawodowe w:

 • Placówkach resocjalizacyjnych
 • Placówkach interwencji kryzysowej
 • Świetlicach terapeutycznych
 • Ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • Zakładach Aktywności Zawodowej
 • Domach pomocy społecznej
Studia I stopnia
Occupational Therapy
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1100 zł
Tryb stacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Occupational Therapy
Occupational Therapy

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Occupational Therapy
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów).

  Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Occupational Therapy
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Occupational Therapy
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Occupational Therapy
Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content