Informatyzacja

Jesteśmy liderem w wykorzystywaniu technologii informatycznych w szkolnictwie wyższym w Polsce.

Jako pierwsza uczelnia w kraju wprowadziliśmy zintegrowany system zarządzania uczelnią, którego zalety nasi studenci odczuwają codziennie, korzystając z Wirtualnej Uczelni (wu.wsiz.edu.pl). Wprowadziliśmy również pierwsze w Polsce elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) oraz e-indeksy zamiast papierowych. W efekcie tych zmian, rok akademicki 2010/2011 był pierwszym rokiem prowadzenia dokumentacji toku studiów bez indeksów.

WSiiZ - Informatyzacja

WIRTUALNY DZIEKANAT

Będziesz miał dostęp do informacji o przebiegu Twoich studiów: podziału godzin, ocen z zaliczeń i egzaminów, planu studiów, informacji o prowadzących, aktualnych ogłoszeń. Serwis ten umożliwia m.in. wybór przedmiotów realizowanych w ramach elastycznego systemu studiowania, promotora pracy dyplomowej.

WIRTUALNA KWESTURA

Uzyskasz dostęp do informacji finansowych: terminy płatności, stypendia, odsetki, wpłaty, itp.

KONTO E-MAIL

Otrzymasz informacje o uzyskanych ocenach, płatnościach, istotnych wydarzeniach z życia szkoły, organizowanych kursach i szkoleniach, itp. Będziesz mógł również kontaktować się z wykładowcami oraz pozostałymi studentami uczelni.

KONSULTACJE ON-LINE

Nie tylko odbędziesz konsultacje drogą elektroniczną i będziesz miał dostęp do materiałów dydaktycznych, ale również wybierzesz tzw. przedmioty obieralne, promotora pracy dyplomowej, prześlesz pracę dyplomową do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym, będziesz miał również możliwość odbycia egzaminu w formie elektronicznej.

BIBLIOTEKA ON-LINE

Możesz przeszukiwać, rezerwować i zamawiać książki za pomocą przeglądarki internetowej. W chwili, gdy książka będzie dostępna, dostaniesz powiadomienie e-mailem.

KIOSKI INFORMACYJNE

Po zalogowaniu przez umieszczenie ELS w czytniku, masz dostęp do uczelnianej bazy danych, w tym m.in. do danych z Dziekanatu i Kwestury.

DISTANCE LEARNING

Niektóre zajęcia realizowana są w formie DL, czyli nauki na odległość. Do kursów dostajesz się z użyciem przeglądarki internetowej. Uczysz się i rozwiązujesz zadania w domu, a na zaliczenie umawiasz się z prowadzącym. Możesz bezpłatnie realizować DL również z innych specjalności niż Twoja własna, a Twój wysiłek uhonorujemy certyfikatem.

TELEFON

Masz również możliwość otrzymywania informacji o toku studiów, czesnym i ocenach z zaliczeń i egzaminów przez telefon: dzięki wiadomościom SMS oraz za pośrednictwem bramki informacji głosowej (Interactive Voice Response – IVR). Sam określasz zakres otrzymywanych informacji.

BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE

Dzięki szerokiej współpracy uczelni z firmami informatycznymi będziesz mógł pobrać i korzystać bezpłatnie z wielu programów na swoim prywatnym komputerze w celu przygotowania się do zajęć oraz realizacji projektów i ćwiczeń.

 

Informatyzacja

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020