BIP WSIiZ
Certyfikaty językowe

Certyfikaty językowe

Centrum Języków Obcych WSIiZ posiada bogate doświadczenie w implementacji sprawdzonych certyfikowanych rozwiązań edukacyjnych. Jego aktywność wpisuje się w wymagania wynikające z postanowień procesu bolońskiego i postanowień Rady Europy dotyczących wielojęzyczności. Przeprowadzane egzaminy kontynuują wieloletnią tradycję europejskich certyfikatów językowych, które od dziesięcioleci przyczyniają się do rozwoju nauczania języków obcych w Europie i na świecie.

CJN WSIiZ jest Centrum Egzaminacyjnym wielu renomowanych instytucji krajowych i międzynarodowych:

  • The European Language Certificates (telc),
  • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI),
  • Pearson Test of English General (PTE),
  • Ministerialny Certyfikat z Języka Polskiego jako obcego.

W zakresie certyfikacji językowej Centra Egzaminacyjne „sieci WSIiZ Rzeszów” przeprowadziły ponad  84 000 egzaminów telc, LCCI, PTE i Egzaminy Certyfikujące z Języka Polskiego.

Tylko w roku 2019 do certyfikowanych egzaminów językowych telc przystąpiło za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego telc ponad 1650 osób z czego ponad 350 kandydatów stanowili studenci WSIiZ z różnych kierunków studiów w tym studiujący na tzw. ścieżkach anglojęzycznych.

W roku 2021 Centrum Kultury i Języka Polskiego przeprowadziło cztery sesje egzaminacyjne, w których uczestniczyło blisko 360 osób otrzymując ministerialny certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego.

Certyfikaty językowe telc, LCCI IQ są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument zwalniający z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011r.) oraz w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r.). W sierpniu 2017r. egzaminy telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane i tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawane w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Dowiedz się więcej!

Dane do kontaktu:

Centrum Języków Obcych
adres e-mail: cjo@wsiz.edu.pl
tel: 17 866 11 29, 17 866 11 30

Certyfikaty językowe
Certyfikaty językowe
Certyfikaty językowe
Certyfikaty językowe
Certyfikaty językowe

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content