BIP WSIiZ
Projekt Erasmus Výzkumné a výukové případové studie

Projekt Erasmus Výzkumné a výukové případové studie

Projekt Erasmus Výzkumné a výukové případové studie

Projekt „Výzkumné a výukové případové studie jako nástroj transferu aktuálních poznatků z podnikatelské praxe do akademické sféry“  jest realizowany w ramach programu Erasmus+ na rzecz tworzenia międzynarodowych partnerstw strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw i innych instytucji w celu poprawy jakości nauczania, współpracy z praktykami oraz wsparcia i rozwoju innowacyjności. Projekt ma na celu stworzenie warunków do badania aktualnych podejść do przedsiębiorczości w firmach oraz zmiany treści i metod nauczania przedsiębiorczości w kierunku większego udziału uczniów i większej współpracy z biznesem.

Projekt koncentruje się na dwóch formach studiów przypadków – badawczej i dydaktycznej. Obie formy studiów przypadków znajdują szerokie zastosowanie w środowisku akademickim, gdzie umożliwiają kontakt kadry akademickiej z realnym światem biznesu oraz transfer wiedzy z praktyki do badań i dydaktyki.

Główne cele projektu to:

1. rozwój wiedzy o formach i metodach podejmowania decyzji biznesowych, możliwościach biznesowych i procesie biznesowym w wybranych krajach z naciskiem na zastosowanie

2. logiki skutkujące/przyczynowe;

3. rozwój kompetencji badaczy w zakresie tworzenia studiów przypadków badawczych;

4. rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie tworzenia i nauczania studiów przypadków;

5. tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych – studia przypadków typu „Harvard”;

6. zaangażowanie ekspertów z praktyki (aktorów studiów przypadków) jako gości w nauczanie;

7. łączenie kadry naukowo-dydaktycznej z praktyką;

8. dzielenie się doświadczeniami z badań i nauczania w ramach strategicznego partnerstwa międzynarodowego;

9. podniesienie jakości działalności badawczej i dydaktycznej na uczestniczących uczelniach.

STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

MATERIAŁY DO POBRANIA

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content