BIP WSIiZ
Projekt Erasmus Výzkumné a výukové případové studie

Projekt Erasmus Výzkumné a výukové případové studie

Projekt Erasmus Výzkumné a výukové případové studie

Projekt „Výzkumné a výukové případové studie jako nástroj transferu aktuálních poznatků z podnikatelské praxe do akademické sféry“  jest realizowany w ramach programu Erasmus+ na rzecz tworzenia międzynarodowych partnerstw strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw i innych instytucji w celu poprawy jakości nauczania, współpracy z praktykami oraz wsparcia i rozwoju innowacyjności. Projekt ma na celu stworzenie warunków do badania aktualnych podejść do przedsiębiorczości w firmach oraz zmiany treści i metod nauczania przedsiębiorczości w kierunku większego udziału uczniów i większej współpracy z biznesem.

Projekt koncentruje się na dwóch formach studiów przypadków – badawczej i dydaktycznej. Obie formy studiów przypadków znajdują szerokie zastosowanie w środowisku akademickim, gdzie umożliwiają kontakt kadry akademickiej z realnym światem biznesu oraz transfer wiedzy z praktyki do badań i dydaktyki.

Główne cele projektu to:

1. rozwój wiedzy o formach i metodach podejmowania decyzji biznesowych, możliwościach biznesowych i procesie biznesowym w wybranych krajach z naciskiem na zastosowanie

2. logiki skutkujące/przyczynowe;

3. rozwój kompetencji badaczy w zakresie tworzenia studiów przypadków badawczych;

4. rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie tworzenia i nauczania studiów przypadków;

5. tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych – studia przypadków typu „Harvard”;

6. zaangażowanie ekspertów z praktyki (aktorów studiów przypadków) jako gości w nauczanie;

7. łączenie kadry naukowo-dydaktycznej z praktyką;

8. dzielenie się doświadczeniami z badań i nauczania w ramach strategicznego partnerstwa międzynarodowego;

9. podniesienie jakości działalności badawczej i dydaktycznej na uczestniczących uczelniach.

STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

MATERIAŁY DO POBRANIA

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content