W jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na organizację życia studenckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania? Czy obcokrajowcy bez problemu dotarli do Rzeszowa? O funkcjonowaniu uczelni w czasach pandemii mówili: dr Wergiliusz Gołąbek – Rektor uczelni, Magda Louis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Illia Mynenko – przewodniczący Samorządu Studenckiego.

https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/audycje/35719/nowy-rok-akademicki-w-wyzszej-szkole-informatyki-i-zarzadzania-w-rzeszowie