Rzeszów w ostatnich latach rozwinął się na wielu płaszczyznach, a to kreuje nowe wyzwania. Nadal są też pola, które dopiero czekają na impuls rozwojowy. Nad jakimi elementami należy w Rzeszowie popracować?

Wypowiedzi pracowników WSIiZ:
mgr Magdalena Louis, pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy międzynarodowej,
mgr Michał Nędza, kierownik Biura Spraw Międzynarodowych WSIiZ oraz koordynator ds. specjalności Aviation Management WSIiZ,
dr Mirosława Braja, kierownik ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy WSIiZ.

GAZETA_WYBORCZA_-_RZESZOW_WYZWANIA_NA_20_LAT