Rozmowa o przemysłowej produkcji mięsa, polskim rolnictwie oraz złych nawykach związanych z odżywianiem. Straszenie narodu jedzeniem robaków wynika albo z braku wiedzy, albo z cynicznego założenia, że to pomoże przy wyborach. Ale w efekcie służy światowym koncernom, a nie Polsce – mówi m. in. prof. Tadeusz Pomianek, Prezydent WSIiZ. 

Cywilizacja żarcia, „Tygodnik Powszechny”, 24.05.2023 r.