Rozmowa z Markiem Cierpiał-Wolanem i dr Jackiem Rodzinką – Dyrektorem ds. Rozwoju Komercji w Instytucie Badań i Analiz Finansowych WSIiZ na temat budżetu RPO woj. podkarpackiego, Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza i awansu Korony Rzeszów do 3 ligi.