Doświadczenia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z e-learningiem sięgają około 20 lat. O wadach i zaletach nauki zdalnej opowiadał dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIZ, prorektor ds. nauczania WSIiZ.

https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/audycje/36223/blaski-i-cienie-zdalnej-nauki