Rozmowa z dr Jackiem Rodzinką, dyrektorem ds. Rozwoju Komercji w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, na temat poszerzenia granic miasta Sanoka oraz o zasobach wody, których niebawem może zacząć brakować.