BIP WSIiZ

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Profesor honorowy WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w latach 1997-2019.

 

Profesor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, 1987 rok), habilitacja na podstawie rozprawy pt. „Model postępowania przygotowawczego na tle prawno-porównawczym” (Uniwersytet Jagielloński, w 1968 rok), obrona rozprawy doktorskiej (Uniwersytet Jagielloński, 1962 rok), magister prawa (Uniwersytet Jagielloński, 1954 rok).

Bezpośrednio po ukończeniu studiów prawniczych otrzymał skierowanie do pracy w prokuraturze. Pracował tam do 1962 r. w charakterze asesora, referendarza śledczego, podprokuratora w Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie. W latach 1962-1964 był radcą Prokuratora Wojewódzkiego w Krakowie. W 1956 r. rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1.01.1970 r. pracował jako docent w Katedrze Postępowania Karnego UJ, a od  1.10.1974 r. do 2002 r. (czyli przejścia na emeryturę) sprawował funkcję kierownika tej katedry. W latach 1997 -2011 profesor Waltoś był dyrektorem Muzeum UJ Collegium Maius. Od 2004 r. – 2014 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich. Profesor Waltoś to także członek Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (2000-2002), Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (od 2004 do 2006r.), od 2.12.2009r. członek tej komisji; redaktor nacz. Archivum Iuridicum Cracoviense (1995-2002), członek komitetów redakcyjnych, m.in. „Państwa i Prawa”. Redaktor naczelny Opuscula Muzealia (1980-2012). Członek czynny PAN od 2007, a także korespondent od 2002 roku. Członek rzeczywisty PAU od 2008, korespondent od 1996 roku.

Autor ponad 400 opublikowanych prac naukowych (55 z nich zostało opublikowanych w językach obcych), 189 rozpraw, studiów i artykułów, 20 prac zbiorowych redagowanych lub współredagowanych m.in „Model postępowania przygotowawczego na tle prawno-porównawczym” Warszawa 1968, „Zasady naczelne procesu karnego” Warszawa 1997; „Owoce zatrutego drzewa” Kraków 1978, „Proces karny. Zarys systemu” Warszawa1985 (I wyd., następnie 9 dalszych, ostatnie jedenaste w 2013 (tym razem z udziałem Prof. P. Hofmańskiego); podręcznik ten jest wykorzystywany w większości polskich uniwersytetów, po raz pierwszy do wykładu prawa obowiązującego została wprowadzona warstwa kryminologiczna), „Na tropach doktora Fausta i inne szkice ”Warszawa 2004, „Krajobraz „Wesela” Kraków (I wyd. 1982, trzecie w 2000r.), „Collegium Maius” Kraków 2000.

Profesor Waltoś ma autorski wpływ na legislację dotyczącą: wprowadzenia konsensualizmu do polskiego procesu karnego, instytucji świadka anonimowego, świadka koronnego, likwidacji zwrotu sprawy z rozprawy do postępowania przygotowawczego, zwiększenia roli stron w rozprawie sądowej, nowego modelu postępowania przygotowawczego z dwoma formami zróżnicowanymi pod względem formalnym; nowych podstaw wznowienia postępowania.

Doktor honoris causa UMCS (2004), dr h.c. Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2007) oraz  h.c. Uniwersytetu Warszawskiego (2011); godność profesora honorowego WSIiZ (2016) oraz UJ (2010) uhonorowany w 2000 r. księgą jubileuszową (47 autorów, wśród nich 17 z zagranicy); medalem „Merentibus” Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001), nagrodą im. L. Kronenberga (2003), nagrodą im. E. Wende (2010); odznaczony m.in Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011) i innymi odznaczeniami.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content