BIP WSIiZ

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Profesor honorowy WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w latach 1997-2019.

 

Profesor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, 1987 rok), habilitacja na podstawie rozprawy pt. „Model postępowania przygotowawczego na tle prawno-porównawczym” (Uniwersytet Jagielloński, w 1968 rok), obrona rozprawy doktorskiej (Uniwersytet Jagielloński, 1962 rok), magister prawa (Uniwersytet Jagielloński, 1954 rok).

Bezpośrednio po ukończeniu studiów prawniczych otrzymał skierowanie do pracy w prokuraturze. Pracował tam do 1962 r. w charakterze asesora, referendarza śledczego, podprokuratora w Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie. W latach 1962-1964 był radcą Prokuratora Wojewódzkiego w Krakowie. W 1956 r. rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1.01.1970 r. pracował jako docent w Katedrze Postępowania Karnego UJ, a od  1.10.1974 r. do 2002 r. (czyli przejścia na emeryturę) sprawował funkcję kierownika tej katedry. W latach 1997 -2011 profesor Waltoś był dyrektorem Muzeum UJ Collegium Maius. Od 2004 r. – 2014 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich. Profesor Waltoś to także członek Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (2000-2002), Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (od 2004 do 2006r.), od 2.12.2009r. członek tej komisji; redaktor nacz. Archivum Iuridicum Cracoviense (1995-2002), członek komitetów redakcyjnych, m.in. „Państwa i Prawa”. Redaktor naczelny Opuscula Muzealia (1980-2012). Członek czynny PAN od 2007, a także korespondent od 2002 roku. Członek rzeczywisty PAU od 2008, korespondent od 1996 roku.

Autor ponad 400 opublikowanych prac naukowych (55 z nich zostało opublikowanych w językach obcych), 189 rozpraw, studiów i artykułów, 20 prac zbiorowych redagowanych lub współredagowanych m.in „Model postępowania przygotowawczego na tle prawno-porównawczym” Warszawa 1968, „Zasady naczelne procesu karnego” Warszawa 1997; „Owoce zatrutego drzewa” Kraków 1978, „Proces karny. Zarys systemu” Warszawa1985 (I wyd., następnie 9 dalszych, ostatnie jedenaste w 2013 (tym razem z udziałem Prof. P. Hofmańskiego); podręcznik ten jest wykorzystywany w większości polskich uniwersytetów, po raz pierwszy do wykładu prawa obowiązującego została wprowadzona warstwa kryminologiczna), „Na tropach doktora Fausta i inne szkice ”Warszawa 2004, „Krajobraz „Wesela” Kraków (I wyd. 1982, trzecie w 2000r.), „Collegium Maius” Kraków 2000.

Profesor Waltoś ma autorski wpływ na legislację dotyczącą: wprowadzenia konsensualizmu do polskiego procesu karnego, instytucji świadka anonimowego, świadka koronnego, likwidacji zwrotu sprawy z rozprawy do postępowania przygotowawczego, zwiększenia roli stron w rozprawie sądowej, nowego modelu postępowania przygotowawczego z dwoma formami zróżnicowanymi pod względem formalnym; nowych podstaw wznowienia postępowania.

Doktor honoris causa UMCS (2004), dr h.c. Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2007) oraz  h.c. Uniwersytetu Warszawskiego (2011); godność profesora honorowego WSIiZ (2016) oraz UJ (2010) uhonorowany w 2000 r. księgą jubileuszową (47 autorów, wśród nich 17 z zagranicy); medalem „Merentibus” Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001), nagrodą im. L. Kronenberga (2003), nagrodą im. E. Wende (2010); odznaczony m.in Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011) i innymi odznaczeniami.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content