Prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Profesor honorowy WSIiZ

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1954 r. Bezpośrednio po ukończeniu studiów otrzymał skierowanie do pracy w prokuraturze. Pracował tam do 1962 r. w charakterze asesora, referendarza śledczego, podprokuratora w Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie. W latach 1962-1964 był radcą Prokuratora Wojewódzkiego w Krakowie.
W 1956 r. rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Uniwersytecie Jagiellońskim. 1962 r.- obrona rozprawy doktorskiej, a w 1968 r. habilitacja na podstawie rozprawy „Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym”. Od 1 I 1970 r. docent w Katedrze Postępowania Karnego UJ, a od  1 X 1974 r. kierownik tej katedry do 2002r. czyli przejścia na emeryturę;.
Tytuł profesora nadzw. 1979, profesora zwyczajnego 1987 oraz stanowisko profesora nadzw. i zw. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Dyrektor Muzeum UJ Collegium Maius (1977-2011); profesor w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 1997 i nadal; przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich (od 2004 – 2014); członek Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – nadal.
Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (2000-2002), Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (od 2004 do 2006r.), od 2 XII 2009 członek tej komisji; redaktor nacz. Archivum Iuridicum Cracoviense (1995-2002), członek komitetów redakcyjnych, m.in. „Państwa i Prawa”. Redaktor naczelny Opuscula Muzealia (1980-2012). Członek czynny PAN od 2007, a korespondent od 2002. Członek rzeczywisty PAU od 2008, korespondent od 1996.
Autor około 400 opubl. prac naukowych, a wśród nich 55 opublikowanych w językach obcych, 189 rozpraw, studiów i artykułów, 20 prac zbiorowych redagowanych lub współredagowanych (stan na 1 stycznia 2014), m.in „Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym” Warszawa 1968, „Zasady naczelne procesu karnego” Warszawa 1997; „Owoce zatrutego drzewa” Kraków 1978, „Proces karny. Zarys systemu” Warszawa1985 (I wyd, następnie 9 dalszych, ostatnie jedenaste w 2013 (tym razem z udziałem Prof. P. Hofmańskiego); podręcznik ten jest wykorzystywany w większości polskich uniwersytetów, po raz pierwszy do wykładu prawa obowiązującego została wprowadzona warstwa kryminologiczna), „Na tropach doktora Fausta i inne szkice ”Warszawa 2004, „Krajobraz „Wesela” Kraków (I wyd. 1982, trzecie w 2000r.), „Collegium Maius” Kraków 2000.
Autorski wpływ na legislację: przyjęte propozycje wprowadzenia konsensualizmu do polskiego procesu karnego, instytucji świadka anonimowego, świadka koronnego, likwidacji zwrotu sprawy z rozprawy do postępowania przygotowawczego, zwiększenia roli stron w rozprawie sądowej, nowego modelu postępowania przygotowawczego z dwoma jego jedynie formami zróżnicowanymi pod względem formalnym; nowych podstaw wznowienia postępowania
Wypromowanych 17 doktorów nauk prawnych i recenzowanie w 20 przewodach habilitacyjnych.
Doktor honoris causa UMCS (2004), dr h.c. Uniwersytetu im.Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2007) oraz  h.c. Uniwersytetu Warszawskiego (2011); godność profesora honorowego UJ (2010) uhonorowany w 2000 r. księgą jubileuszową (47 autorów, wśród nich 17 z zagranicy); medalem „Merentibus” Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001),  nagrodą im. L. Kronenberga (2003), nagrodą im. E. Wende (2010); odznaczony m.in Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011) i innymi odznaczeniami.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021