BIP WSIiZ

Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy.

Adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2000 r.

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa (Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziale Prawa i Administracji, rok 2007), magister prawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Filia w Rzeszowie, rok 1999). Ukończyła aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski.

Zainteresowania naukowe: prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego publicznego i prywatnego.

Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ds. kierunku Administracja w latach 2007-2019 oraz ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (2009-2010). Wykładowca na studiach podyplomowych WSIiZ.

Sekretarz Katedry Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ. Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa (od 2011), Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (od 2014).

 

Prowadzone przedmioty:

Prawo gospodarcze, Ochrona konkurencji i konsumentów, Zamówienia publiczne, Prawo prasowe, Podstawy prawa. 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Katedra Nauk o Polityce i Administracji
e-mail: kkurzepa@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 222


KONSULTACJE

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023

Piątek: 8.45 – 10.30(online) – https://wsiz.webex.com/meet/kkurzepa

Zjazdy: bezpośrednio po zajęciach. 

 

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content