Dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ

Profesor w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji.

Profesor honorowy WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2002 roku.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Historia prawicy francuskiej (1981-2007)”.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: historii i polityki Francji oraz polskiej myśli politycznej.

W drugiej połowie lat 80. działał w opozycji demokratycznej, w szczególności w Ruchu Młodej Polski, brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej (sierpień 80.) Członek podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Gdańsku, zaś po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1985 – 1989 członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, w latach 1991-1993, 1997-2001 sprawował mandat poselski. Był także ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Pracował także w redakcji „Przeglądu Katolickiego” i „Polityki Polskiej”, był współpracownikiem  „Tygodnika Powszechnego”. W 2012 r. został laureatem prestiżowej Nagrody Historycznej POLITYKI za książkę “Osobista historia III Rzeczypospolitej”.

Jego prawdziwą pasją są historia i polityka, jak również piłka nożna – jako kibic ceni między innymi takie kluby jak Juventus Turyn, Górnik Zabrze i Lechię Gdańsk. Miłośnik podróży do krajów południowej Europy, a zwłaszcza Francji.

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7127-0321


W recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym

1. Hall A., „O potrzebie wspólnej troski o chrześcijańskie dziedzictwo Europy” Gdański Rocznik Ewangelicki, Gdańsk 2012
2. Hall A., Ambasador polskiej demokracji, Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury, nr 2/2011, str. 202-204.
3. Hall A., Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej, 2 (16) 2010, (numer ukazał się w 2011 roku). Recenzja książki R. Remonda, Francuska prawica dzisiaj. Warszawa 2010

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego

1. Hall A,. Idee polityczne Wiesława Chrzanowskiego, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2013
2. Hall A., Osobista historia III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2011
3. Hall A., Historia francuskiej prawicy 1981-2007, Wyd. Konsorcjum Akademickie WSIiZ, WSE, WSZiA, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009, s. 592
4. Hall A., Zapis sposobu myślenia. Wybór publicystyki z lat 2002-2007, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
5. Hall A., Francja i wielcy Francuzi, Iskry, Warszawa 2007, s.1060
6. Hall A., Naród i państwo w myśli politycznej Charlesa de Gaulle’a, Wyd. Neuron, PAN, WSIiZ, Warszawa 2005
7. Hall A., Charles de Gaulle, Iskry, Warszawa 2002
8. Hall A., Widziane z prawej strony, Świadectwo, Bydgoszcz 2000
9. Hall A., Pierwsza taka dekada, W drodze, Poznań 2000
10. Hall A., Polskie patriotyzmy, Wydawnictwo INFO-TRADE, Gdańsk, 1997
11. Hall A., Wizja parlamentarna w nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo sejmowe, Warszawa 1994
12. Hall A., Zanim będzie za późno, Wydawnictwo INFO-TRADE, Gdańsk, 1994
13. Hall A., Spór o Polskę, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1993
14. Hall A., Polemiki i refleksje, Veritas, Londyn 1989

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim

1. Aleksander Hall, Idee polityczne i wizja Francji Charlesa de Gaulle’a a doktryna Action Française [w]: Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchiom. Action Française i jej promieniowanie. Red. Jacek Bartyzel i Dariusz Góra-Szopiński, Adam Marszałek, Toruń 2011, str. 127-136

Artykuły w pracach zbiorowych

Hall A., Francja i wielcy Francuzi [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, pod red. Rozmusa A., Rzeszów 2007

Artykuły przeglądowe i popularnonaukowe

1. Hall A., „Dał nam przykład Bonaparte…” , „Polityka Pomocnik historyczny” grudzień 2012, ” O roku ów.Wyprawa Napoleona na Rosję” s. 119-122.
2. Hall A., Tadeusz Mazowiecki, „Przegląd Polityczny” nr 94/2009, s. 74-77
3. Hall A., Dwa nacjonalizmy. Idee polityczne Ch. de Gaulle’a a doktryna „Action Française, „Więź” lipiec- sierpień 2009
4. Hall A., Stabiliacja, „Znak”, 6/2008, s. 5-8

Inna działalność publicystyczna:

1. Hall A., Powyborcze refleksje, miesięcznik Znak, 2007, nr 631
2. Hall A., Historia pewnego zacietrzewienia, Gazeta Wyborcza
3. Hall A., Nie chcę POPISu, Gazeta Wyborcza
4. Hall A., Prezes, przystawki i stara gwardia, Gazeta Wyborcza
5. od drugiej poł. l. 80.: publicystyka polityczna i historyczna na łamach: „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Powszechnego”, „Gwiazdy Morza”, „Życia Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej” i „Życia”
6. od 1977 roku – aktywna działalność na łamach pism bezdebitowych, w szczególności „Bratniaka” i „Polityki Polskiej”

Prowadzone przedmioty:

Polska i Świat, Współczesne systemy polityczne, Media i polityka, Stosunki międzynarodowe, Najnowsza historia Polski.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Od 1977 roku – aktywna działalność na łamach pism bezdebitowych, w szczególności „Bratniaka” i „Polityki Polskiej”, od drugiej poł. l. 80.: publicystyka polityczna i historyczna na łamach: „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Powszechnego”, „Gwiazdy Morza”, „Życia Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej” i „Życia”,

Ostatnie lata:

Odc. #11 Prof. Aleksander Hall,  Cykl wywiadów z wykładowcami WSIiZ, „1×1 Z Szymonem Tarandą”, 1 marca 2019.
Polskie szanse i zaniechania, II edycja debaty: „W labiryncie świata”, 20 grudnia 2019.
Wywiad „Prof. Aleksander Hall: Politycy nie mogą ulec pokusie pychy!”– z prof. Aleksandrem Hallem, historykiem, ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, rozmawia Aneta Gieroń, „Biznes i styl”, 26 lutego 2019.
„Z obecnej kondycji mojego kraju zadowolony nie jestem”, wywiad w intro.media, rozmawia Michał Mryczko,  22 maja 2019.

Hall A., Powyborcze refleksje, miesięcznik Znak, 2007, nr 631
Hall A., Historia pewnego zacietrzewienia, Gazeta Wyborcza
Hall A., Nie chcę POPISu, Gazeta Wyborcza
Hall A., Prezes, przystawki i stara gwardia, Gazeta Wyborcza

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ
Katedra Nauk o Polityce i Administracji
e-mail: ahall@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA222


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Semestr zimowy rok akademicki 2021/2022

Piątki (w terminach zajęć) od godz. 17.00 online, po wcześniejszym umówieniu spotkania. 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021