BIP WSIiZ

Dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ

Profesor w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji.

Profesor honorowy WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2002 roku.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Historia prawicy francuskiej (1981-2007)”.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: historii i polityki Francji oraz polskiej myśli politycznej.

W drugiej połowie lat 80. działał w opozycji demokratycznej, w szczególności w Ruchu Młodej Polski, brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej (sierpień 80.) Członek podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Gdańsku, zaś po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1985 – 1989 członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, w latach 1991-1993, 1997-2001 sprawował mandat poselski. Był także ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Pracował także w redakcji „Przeglądu Katolickiego” i „Polityki Polskiej”, był współpracownikiem  „Tygodnika Powszechnego”. W 2012 r. został laureatem prestiżowej Nagrody Historycznej POLITYKI za książkę “Osobista historia III Rzeczypospolitej”.

Jego prawdziwą pasją są historia i polityka, jak również piłka nożna – jako kibic ceni między innymi takie kluby jak Juventus Turyn, Górnik Zabrze i Lechię Gdańsk. Miłośnik podróży do krajów południowej Europy, a zwłaszcza Francji.

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7127-0321

W recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym

 1. Hall A., O Romanie Dmowskim w stulecie Traktatu Wersalskiego (na podstawie wystąpienia w Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie w dniu 16 czerwca 2019 r.), [w:] Studia Łomżyńskie, Tom XXIX, Łomża 2019, s. 179-187
 2. Hall A., Po co nam Francja?, Polski Przegląd Dyplomatyczny nr 2/2017, s. 40-51
 3. Hall A., Ruch Młodej Polski w strajku sierpniowym w Trójmieście, Wolność i Solidarność nr 8/2015, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2015, s. 93-101
 4. Hall A., Jan Paweł II w walce z komunizmem (recenzja), Wolność i Solidarność nr 5/2013, s. 188-190
 5. Hall A., O potrzebie wspólnej troski o chrześcijańskie dziedzictwo Europy, Gdański Rocznik Ewangelicki, Gdańsk 2012
 6. Hall A., Ambasador polskiej demokracji, Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury nr 2/2011, s. 202-204
 7. Hall A., Recenzja książki R. Remonda „Francuska prawica dzisiaj”, Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej nr 2 (16) 2010,Warszawa 2010

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego

 1. Hall A., Anatomia władzy i nowa prawica, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wyd. ZNAK, Rzeszów-Kraków 2021, s. 320
 2. Hall A., Zła zmiana, Wyd. Arche, Sopot 2016, s.138
 3. Hall A,. Idee polityczne Wiesława Chrzanowskiego, Wyd. Arche, Gdańsk 2013
 4. Hall A., Osobista historia III Rzeczpospolitej, Wyd. Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2011
 5. Hall A., Historia francuskiej prawicy 1981-2007, Wyd. Konsorcjum Akademickie WSIiZ, WSE, WSZiA, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009, s. 592
 6. Hall A., Zapis sposobu myślenia. Wybór publicystyki z lat 2002-2007, Wyd. UMCS, Lublin 2008
 7. Hall A., Francja i wielcy Francuzi, Wyd. Iskry, Warszawa 2007, s.1060
 8. Hall A., Naród i państwo w myśli politycznej Charlesa de Gaulle’a, Wyd. Neuron, PAN, WSIiZ, Warszawa 2005
 9. Hall A., Charles de Gaulle, Wyd. Iskry, Warszawa 2002
 10. Hall A., Widziane z prawej strony, Świadectwo, Bydgoszcz 2000
 11. Hall A., Pierwsza taka dekada, W drodze, Poznań 2000
 12. Hall A., Polskie patriotyzmy, Wyd. INFO-TRADE, Gdańsk, 1997
 13. Hall A., Wizja parlamentarna w nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1994
 14. Hall A., Zanim będzie za późno, Wyd. INFO-TRADE, Gdańsk, 1994
 15. Hall A., Spór o Polskę, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1993
 16. Hall A., Polemiki i refleksje, Veritas, Londyn 1989

Redakcja monografii naukowej

 1. Hall A., Architekt wolnej Polski. Świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2017

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim

 1. Hall A., Polityczna koncepcja Mirosława Dzielskiego i jej ideowe podstawy, [w:] Mirosław Dzielski i krakowscy liberałowie, red. Szymon Bródka, Kraków 2021, s. 51-70
 2. Hall A., Środowisko Ruchu Młodej Polski wobec wizji programowej Leszka Moczulskiego sformułowanej w ‘Rewolucji bez rewolucji”, [w:] Rewolucja bez rewolucji Leszka Moczulskiego z perspektywy 40 lat. Seria „Kamienie” Tom V, red. Mirosław Lewandowski, Wyd. Instytut Historyczny nurtu niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Warszawa 2020, s.115-129
 3. Hall A., O rewolucji inaczej, [w:]: Historia to nie dziwka. Antologia tekstów Pawła Jasienicy, jego interlokutorów i recenzentów, Warszawa 2018, s. 744-748
 4. Hall A., Wpływ prezydentury Emmanuela Macrona na rozwój integracji europejskiej i interesy Polski, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, 2018, s. 195-203
 5. Hall A., Wybory prezydenckie we Francji w 2017 roku, [w:] Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość, 2018. s. 59-72
 6. Hall A., Front Narodowy 1972–2015. Stałość i zmiana, [w:] Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, Wyd. IPN, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, s. 126-144
 7. Hall A., W: Architekt wolnej Polski. Świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego, 2017, s. 75-88.
 8. Hall, Philosoph der grossen Veräderung. In Erinnerung an Tadeusz Mazowiecki (1927-2013), [w]: Inter Finitimos. Jahrbuch zur Deutsch-Polnischen Beziehungsgeschichte 11 – 2013/14, red. B. Kerski, I. Roskau-Rydel, K. Ruchniewicz, S. Stekel, INTER FINITIMOS, Germany 2015, s. 131-140
 9. Hall A., Polacy wobec Rosji, [w:] Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej opozycji demokratycznej 1976-1989, red. J. Skórzyński, Wyd. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2014, s. 343-354
 10. Hall A., Czynnik stały – Rosja, [w:] Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej opozycji demokratycznej 1976-1989, red. J. Skórzyński, Wyd. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2014, s. 355-368
 11. Hall A., Idee polityczne i wizja Francji Charlesa de Gaulle’a a doktryna Action Française [w]: Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchiom. Action Française i jej promieniowanie, red. J. Bartyzel, D. Góra-Szopiński, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 127-136

Artykuły w pracach zbiorowych

 1. Hall A., Wstęp do polskiego wydania, [w:] Jean Monnet. Wspomnienia, Wyd. Poltext, , Warszawa 2015, s. 11-15
 2. Hall A., Rozważania osobiste wokół tezy Jerzego Chłopeckiego, [w:] Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam, A. Rozmus, Wyd. UW, WSIZ 2015, s. 233-238
 3. Hall A., Albin – niezawodny przyjaciel, [w:] Albin z Albionu, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Wyd. von borowiecky, 2014, s. 9-10
 4. Hall A., Narodowa Demokracja, [w:] Więzły pamięci niepodległej Polski, red. B. Sienkiewicz, Z. Najder, Wyd. Znak, 2014, s. 464-469
 5. Hall A., Polityka zagraniczna Francji, ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej, [w:] Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) – Raport, Wyd. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, polski, 2014, s. 3-32
 6. Hall A., Przedmowa w monografii (rozprawa habilitacyjna) dr Tomasza Sikorskiego „O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski ( 1979-1989)” Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 11-13
 7. Hall A., Francja i wielcy Francuzi, [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. Rozmus A., Rzeszów 2007

Artykuły przeglądowe i popularnonaukowe

 1. Hall A., „Dał nam przykład Bonaparte…” ,Polityka. Pomocnik historyczny grudzień 2012, s. 119-122.
 2. Hall A., Tadeusz Mazowiecki, Przegląd Polityczny nr 94/2009, s. 74-77
 3. Hall A., Dwa nacjonalizmy. Idee polityczne Ch. de Gaulle’a a doktryna „Action Française, Więź lipiec- sierpień 2009
 4. Hall A., Stabiliacja, Znak 2008/6, s. 5-8

Inna działalność publicystyczna:

 1. Hall A., Powyborcze refleksje, miesięcznik Znak 2007/631
 2. Hall A., Historia pewnego zacietrzewienia, Gazeta Wyborcza
 3. Hall A., Nie chcę POPISu, Gazeta Wyborcza
 4. Hall A., Prezes, przystawki i stara gwardia, Gazeta Wyborcza

Od drugiej poł. lat 80. publicystyka polityczna i historyczna na łamach: „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Powszechnego”, „Gwiazdy Morza”, „Życia Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej” i „Życia”.

Od 1977 roku aktywna działalność na łamach pism bezdebitowych, w szczególności „Bratniaka” i „Polityki Polskiej”.

 

Prowadzone przedmioty:

Polska i Świat, Współczesne systemy polityczne, Media i polityka, Stosunki międzynarodowe, Najnowsza historia Polski.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Od 1977 roku – aktywna działalność na łamach pism bezdebitowych, w szczególności „Bratniaka” i „Polityki Polskiej”, od drugiej poł. l. 80.: publicystyka polityczna i historyczna na łamach: „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Powszechnego”, „Gwiazdy Morza”, „Życia Warszawy”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej” i „Życia”,

Ostatnie lata:

Odc. #11 Prof. Aleksander Hall,  Cykl wywiadów z wykładowcami WSIiZ, „1×1 Z Szymonem Tarandą”, 1 marca 2019.
Polskie szanse i zaniechania, II edycja debaty: „W labiryncie świata”, 20 grudnia 2019.
Wywiad „Prof. Aleksander Hall: Politycy nie mogą ulec pokusie pychy!”– z prof. Aleksandrem Hallem, historykiem, ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, rozmawia Aneta Gieroń, „Biznes i styl”, 26 lutego 2019.
„Z obecnej kondycji mojego kraju zadowolony nie jestem”, wywiad w intro.media, rozmawia Michał Mryczko,  22 maja 2019.

Hall A., Powyborcze refleksje, miesięcznik Znak, 2007, nr 631
Hall A., Historia pewnego zacietrzewienia, Gazeta Wyborcza
Hall A., Nie chcę POPISu, Gazeta Wyborcza
Hall A., Prezes, przystawki i stara gwardia, Gazeta Wyborcza

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ
Katedra Nauk o Polityce i Administracji
e-mail: ahall@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
pok. RA 222


KONSULTACJE

Semestr letni rok akademicki 2023/2024

Środy (w dniach zajęć) bezpośrednio po wykładzie, godz. 15:30, pok. RA222

 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content