BIP WSIiZ
Projekt „Spread your wings”

Projekt „Spread your wings”

Project title/Tytuł Projeku: Spread your wings

Project number/Numer umowy projektowej: 2017-1-PL01-KA203-038782 

Project Coordinator/Koordynator projektu:  Justyna Żyła  

Leader/Lider:  Wyższa  Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Poland

 

Partners/Partnerzy:

Kazimiero Simonavičiaus Universitetas , Lithuania

Transport and Telecommunication Institute, Latvia

Contact/Kontakt: jzyla@wsiz.edu.pl

Główny celem projektu jest wzrost jakości i adekwatności wiedzy studentów I oraz II  stopnia na kierunku Aviation Mangement (oraz pokrewnych) poprzez  opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu nt. zrównoważonego rozwoju lotnictwa a przez to wyposażenie ich w kompetencje adekwatne   z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

The main objective of the „Spread your wings” project is to increase  the quality and relevance of knowledge and skills of  bachelor and master degree Aviation Managament (and related disciplines)  students’ in response to the needs of the labour market and the socio-economic environment. 

Projekt opisuje  koncepcję  jakościowo nowej formy  świadomego, odpowiedzialnego funkcjonowania lotnictwa  na zasadzie rozwoju razem z otoczeniem  społecznym i  przyrodniczym z  uwzględnieniem  ograniczeń ekologicznych i społecznych.

Project focus on new conceptual model of responsible and conscious aviation that sees its development in line with the interests of the social and natural environment and takes into account existing ecological barriers and expectations of the society.

Project has been funded with support from the European Commission.

Projekt „Spread your wings”

PROJECT WEBSITE/ STRONA PROJEKTU 

Projekt „Spread your wings”

https://spreadyourwings.pl/

PROJECT RESULTS/ REZULTATY PROJEKTU 

 CLICK HERE / KLIKNIJ TU ABY UZYSKAĆ DOSTĘP

Projekt „Spread your wings”

 1.    Program of the International Aviation Academy (IAC) along with teaching materials /Program Międzynarodowej Akademii Lotniczej wraz z materiałami dydaktycznymi

2.    Course program „The development of sustainable aviation”/Program kursu „Zrównoważony rozwój lotnictwa”

3.    „The development of sustainable aviation” Manual/Podręcznik „Zrównoważony rozwój lotnictwa”

4.    Two multimedia lectures „The development of sustainable aviation”/ Dwa  wykłady multimedialne nt. „Zrównoważony rozwój lotnictwa”

5.    A series of 7 e-learning courses „The development of sustainable aviation/ Zestaw 7 kursów e-learningowych „Zrównoważony rozwój lotnictwa „

6.    A series of 6 podcasts for the course „The development of sustainable aviation”/ Cykl 6 audycji/wywiadów do kursu „Zrównoważony rozwój lotnictwa”

7.    „The development of sustainable aviation” casebook/„Zrównoważony rozwój lotnictwa ” – Studium Przypadku (casebook)

8.    Teacher guidebook „The development of sustainable aviation”/ Podręcznik dydaktyka „Zrównoważony rozwój lotnictwa”

9.    Simulation on „Sustainable airport development”/Symulacja dot kwestii „Zrównoważonego Rozwoju Lotnictwa”

10.  „The development of sustainable aviation” workshop  based on LSP methodology/ Wasztat w oparciu o metodologię LSP

FIND US ON FACEBOOK/DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU 

VISIT US ON FB / KLIKNIJ TU ABY PRZEJŚĆ NA STRONĘ FB PROJEKTU

EVENTS/WYDARZENIA

Seminarium upowszechniające

Program SEMINARIUM UPOWSZECHNIĄCE

PREZENTACJE_ CAŁOŚĆ_SEMINARIUM_UPOWSZECHNIAJĄCE

International Aviation School [1st. edition, Poland, Rzeszow, 1-5.10.2018]/ Międzynarodowa Szkoła Lotnicza [Edycja I, miejsce: Rzeszów, Polska, 1-5.10. 2018 r.]

 

Projekt „Spread your wings”            

    Projekt „Spread your wings” Projekt „Spread your wings”                   Projekt „Spread your wings”         

International Aviation School [2nd edition, Vilnius, Lithuania 19-23.11.2018]/Międzynarodowa Szkoła Lotnicza [Edycja II, miejsce: Vilno,Litwa 19-23.11.2018 r.]

Projekt „Spread your wings”

Projekt „Spread your wings”  Projekt „Spread your wings”

International Aviation School [3nd edition, Riga, Latvia  23-27.09.2019]/Międzynarodowa Szkoła Lotnicza [Edycja III, miejsce: Ryga, Łotwa 23-27.09.2019 r.]

Projekt „Spread your wings”

   Projekt „Spread your wings”   Projekt „Spread your wings”

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content