BIP WSIiZ
Rezultaty projektu / Project outputs

Rezultaty projektu / Project outputs

[1] Student Purposeful Development Toolbox – Katalog technik i metod indywidualizacji ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej tzw. Skrzynkę Narzędziową Celowego Rozwoju Studenta.
Katalog będzie zawierał zbiór odpowiednio dobranych technik i metod wspierających etapy empatyzacji/ introspekcji, ideacji, prototypowania oraz testowania w procesie indywidualizacji ścieżki kształcenia. Każda technika i metoda będzie zaprezentowana w katalogu w określonej strukturze, zawierającej nazwę techniki/metody, cel wykorzystania, charakterystykę ról (jeżeli będzie wymagana praca zespołowa), sposób i czas realizacji zadań oraz niezbędne rekwizyty. Dla każdej techniki/metody zostaną opracowane scenariusze jej wykorzystania oraz otrzymane przykładowe rezultaty. Oprócz technik uniwersalnych, w katalogu zostaną zawarte również techniki dedykowane studentom oraz nauczycielom akademickim i pracownikom biur doradztwa personalnego.

[2] Metodyka planowania procesów dydaktycznych zorientowanych na zwiększenie korelacji pomiędzy efektami kształcenia oraz wymaganiami rynku pracy.
Metodyka będzie efektem procesu adaptacji podejść Designing your life (DYL) oraz Business Model You (BMY). Adaptacja będzie realizowana w kontekście potrzeb kluczowych beneficjentów projektu: studentów oraz biura karier / doradztwa personalnego.  Wyznaczone zostaną możliwości zastosowania zintegrowanej metodyki (będącej efektem integracji BMY oraz DYL) dla grup docelowych projektu.

[3] Repozytorium Lessons Learned oraz Model odniesienia w zakresie metodyki indywidualizacji treści kształcenia i planowania kariery.
Wypracowany zostanie uniwersalny model odniesienia w zakresie metodyki indywidualizacji treści kształcenia i planowania kariery. Model ten będzie mógł być wdrożony jako zbiór dobrych praktyk wykorzystywanych przez uczelnie w celu projektowania profilu absolwenta oraz związanych z nim ścieżek kształcenia dla każdego oferowanego kierunku/specjalności w sposób minimalizujący lukę pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a wiedzą i umiejętnościami przyszłych absolwentów.

[4] Rezultaty działań upowszechniających
– publikacja monografii naukowej podsumowującej przeprowadzone badania,
– udział w konferencjach naukowych (3 konferencje międzynarodowe poświęcone tematyce design thinking, jakości kształcenia w uczelniach, doradztwa zawodowego dla studentów, etc., w różnych krajach europejskich),
-organizacja konferencji podsumowującej projekt (III kw. 2021)

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content