BIP WSIiZ
Projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions

Projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions

Projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions

Międzynarodowy projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions [DYLMIC] finansowany jest z Programu NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Projekt odpowiada na problem braku systemowego wsparcia na uczelniach wyższych w zakresie indywidualizacji ścieżek kształcenia i kariery zawodowej, słabej korelacji pomiędzy programami studiów oraz wymaganiami rynku pracy na europejskich uczelniach wyższych oraz na problem niskiej świadomość studentów dotyczącej kształtowania ścieżki kariery. Projekt w swoich założeniach ma wypracować narzędzia, które ułatwią studentom świadomy wybór przedmiotów oraz pozwolą lepiej zarządzać sobą w czasie.

KRÓTKO O PROJEKCIE:
Źródło finansowania: Program NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Konsorcjum projektowe tworzą: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Polska), Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy), Polytechnics Institute of Portalegre  (Portugalia) oraz Université de Nice – Sophia Antipolis (Francja).
Budżet projektu: 977100.00 PLN
Okres realizacji: 01/10/2019 –30/09/2021

WIĘCEJ:
Założenia projektu
Partnerstwo
Rezultaty projektu
Kontakt

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content