BIP WSIiZ
E-conomy Leaders

E-conomy Leaders

E-conomy Leaders

Project title/Tytuł Projeku:  E-conomy Leaders – Agents of Digital Transformation

 

Project partner/Partner projektu: Reykjavik University – Reykjavík University Center for Research on Innovation and Entrepreneurship

 

Project start and end date/Okres realizacji: 01/04/2022 – 31/03/2024

 

Source of funding/Źródło finansowania:  Component IV – ‘EDUCATION’ PROGRAMME. Institutional cooperation for enhancement of quality and relevance of education at all levels and forms (excluding VET and vocational continuing education)

Komponent IV – PROGRAM EDUKACJA. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

 

Project budget/Budżet projektu: 124 588,00 EUR

 

E-conomy Leaders – Agents of Digital Transformation” korzysta z dofinansowania o wartości 105 899,80 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku poprzez opracowanie kanwy osobistego modelu biznesowego dla stanowiska Digital Transformation Leader, 3-ch programów: specjalności, studiów podyplomowych oraz szkolenia a także poradnika wraz z narzędziami wspierającymi realizację opracowanych programów w formule on-line.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content