Przeglądasz ofertę rekrutacyjną i myślisz, że WSIiZ w Rzeszowie ma ciekawe propozycje dla kandydatów, ale uważasz, że nie stać Cię na podjęcie studiów na prywatnej uczelni? Nic bardziej mylnego – mamy dla Ciebie korzystną propozycję!

Tą propozycją jest bogaty system stypendialny. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wychodzi naprzeciw studentom, oferując im wsparcie w obniżeniu wydatków związanych, chociażby, z pokryciem kosztów czesnego. 

Studiuj za 0 zł przez pierwszy semestr

Pierwszą zniżką, o którą warto się postarać i którą możesz uzyskać już na początku studiów, jest — bez wątpienia –  stypendium z Funduszu Stypendialnego WSIiZStypendium to umożliwia otrzymanie zniżki 100% lub 50% na pierwszy semestr nauki. O obniżeniu czesnego decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze.

Aby cieszyć się ze 100% zniżki należy:

  • wybrać studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne),
  • uzyskać co najmniej 420 punktów z wyników z matury,
  • złożyć podanie do 31 lipca 2022 roku.

50% zniżki może otrzymać osoba, która:

  • wybierze studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne) i uzyska od 360 do 419 punktów z wyników z matury,
  • wybierze studia niestacjonarne (polskojęzyczne) i uzyska co najmniej 360 punktów z wyników matury,
  • złoży podanie do 31 lipca 2022 roku.

Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać ze zniżki? Koniecznie sprawdź to korzystając z WSIiZowego Kalkulatora Stypendialnego.

Studia w Rzeszowie

Stypendium Rektora dla studentów I roku

Kolejną możliwością, z której możesz skorzystać uczęszczając na pierwszy semestr studiów, jest Stypendium Rektora. O przyznanie tej formy wsparcia może się ubiegać student przyjęty na pierwszy rok studiów (w roku złożenia egzaminu maturalnego), który jest:

– laureatem olimpiady międzynarodowej;

– laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego;

– medalistą Mistrzostw Polski.

Jak sam widzisz, na obniżenie kosztów edukacji możesz liczyć już od początku studiów. A co najważniejsze – to Twoja wiedza (przedstawiona za pomocą wyników z matury, zawodów sportowych oraz olimpiad) decyduje o tym, jak wysokie czesne zapłacisz oraz czy otrzymasz Stypendium Rektora.

Drugi semestr i co wtedy?

Warto wiedzieć, że jako student WSIiZ już po pierwszym semestrze nauki możesz nadal ubiegać się o Stypendium Rektora. Warto wspomnieć, że możesz także starać się o udział w systemie wspierania najzdolniejszych studentów – School of Leaders.

Stypendium Rektora (po zakończeniu pierwszego semestru) może otrzymać student, który:

  • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (minimalna średnia ocen pozwalająca ubiegać się o stypendium to 3,5);
  • posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.

Należy zaznaczyć, że Stypendium Rektora może uzyskać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.  Pod uwagę brani są studenci, którzy uzyskali najwięcej punktów wśród  ubiegających się o to stypendium i spełniających pozostałe warunki określone w regulaminie).

W roku akademickim 2021/2022 Stypendium Rektora uzyskało blisko 500 studentów WSIiZ.

Stypendium socjalne – tu liczy się dochód domowników

Podstawą do przyznania tego stypendium są dochody członków rodziny studenta. O to stypendium możesz się ubiegać wtedy, jeśli przeciętny miesięczny dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 1051,70 zł netto. To stypendium możesz otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na okres semestru (5 miesięcy kalendarzowych).

Zwróć uwagę, że jako student studiów stacjonarnych masz możliwość otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania. Do wniosku oprócz podstawowych dokumentów wystarczy dołączyć dodatkowo umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające zakwaterowanie w domu studenckim.

Inne możliwości… czyli jakie?

Warto zaznaczyć, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie umożliwia studentom zaoszczędzenie dodatkowych kilkuset złotych poprzez: regularne opłacanie czesnego, studiowanie razem z członkami rodziny oraz nad wyraz aktywne działania akademickie.

Stypendium na studia

Studenci, którzy opłacili czesne jednorazowo za cały rok studiów (z góry) korzystają z obniżenia wysokości czesnego za ten rok o 100 zł/30 EURO*. Z kolei studenci, którzy opłacą czesne semestralne (z góry: w październiku i w marcu) korzystają z prawa do obniżenia wysokości opłat o 50 zł/15 EURO* (*w zależności od waluty, w której opłacają czesne – zgodnie z regulaminem).

Na wniosek Studenta Dyrektor ds. Finansów i Rozwoju może przyznać  tzw. „ulgę prorodzinną” w wysokości 10% czesnego dla każdego ze spokrewnionych Studentów studiujących w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Pod pojęciem osoby spokrewnionej rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo.

Co więcej, również Dyrektor ds. Finansów i Rozwoju może obniżyć wysokość czesnego Studentom, którzy aktywnie uczestniczą w organizacjach studenckich (np. Samorząd Studencki) lub wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi lub naukowymi.

 

Podsumowując – przed studiującymi w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania otwartych jest wiele ścieżek, dzięki którym masz możliwość sfinansowania nauki. W semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 najwyższa możliwa do otrzymania kwota (po połączeniu wszystkich stypendiów w maksymalnych progach) wyniosła aż 2950 złotych.