Ukończenie studiów I stopnia, licencjackich lub inżynierskich, to ważny moment w życiu każdego studenta. Zdobycie dyplomu to dobry czas na zastanowienie się nad wyborem dalszej ścieżki rozwoju. Warto rozważyć kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia.

Już samo zdobycie tytułu licencjata zapewnia wyższe wykształcenie. Niestety, rzadko kiedy pozwala wyróżnić się w tłumie wielu absolwentów. Nie ułatwia również wybicia się na lokalnym i globalnym rynku pracy. Kolejnym krokiem w karierze edukacyjnej studentów są właśnie studia magisterskie, nazywane również studiami II stopnia. Umożliwiają dalsze pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pierwszego etapu studiów.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje wszystkim absolwentom studiów pierwszego stopnia wiele nowych możliwości. Perspektywa dalszego rozwoju, nie tylko naukowego, ale i osobistego, zachęca do aplikowania na studia II stopnia. We WSIiZ przyjęto praktyczne podejście do kształcenia, które jest aktywnie realizowane we współpracy ze stale doskonalącą się kadrą dydaktyczną. Zdobycie wiedzy znacząco ułatwia również wykorzystywanie nowoczesnych laboratoriów. Na wysoki poziom kształcenia duży wpływ ma także stała i aktywna współpraca z przedsiębiorcami i środowiskiem biznesowym. To właśnie te czynniki zapewniają wykształcenie na najwyższym, światowym poziomie. Wystarczy wybrać kierunek i pozwolić się przekonać.

Studia magisterskie – tych atutów nie można ominąć!

Na studiach drugiego stopnia, oferowane kierunki są uzupełnieniem oferty dydaktycznej, proponowanej na studiach I stopnia. Obecnie WSIiZ kształci absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich na 4 kierunkach studiów. Wszystkie oferują indywidualne, innowacyjne oraz dopasowane do potrzeb kandydatów, ścieżki kształcenia. Kierunki we WSIiZ posiadają własnych partnerów. Pochodzą wprost ze środowiska biznesowego i czynnie uczestniczą w procesie planowania programu realizowanego w całym toku studiów.

Partnerzy biznesowi

Partnerzy proponują studentom dodatkowe możliwości dokształcania. Odbywa się to m.in. poprzez zdobycie prestiżowych certyfikatów czy udział w branżowych szkoleniach i spotkaniach. Studia we WSIiZ ułatwiają dostęp do realizacji obowiązkowych praktyk studenckich. Studenci realizują je w siedzibach partnerów, pod okiem wieloletnich ekspertów. WSIiZ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. Dla tych pragnących w całości poświęcić się rozwojowi naukowemu, jak i tych, którzy chcą skutecznie łączyć naukę z obowiązkami zawodowymi, oferuje studia w trybie dziennym lub zaocznym (stacjonarnym, niestacjonarnym).

Kształcenie inaczej, czyli studia drugiego stopnia (magisterskie) dzienne kontra online

Studia drugiego stopnia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku. W harmonogramach zajęć uwzględniono również czas przewidziany na realizację obowiązkowych praktyk studenckich. Studia drugiego stopnia zaoczne odbywają się w trybie weekendowym, podczas wcześniej ustalonych terminów zjazdów. Zarówno zajęcia w trybie dziennym, jak i zaocznym odbywają się z wykorzystaniem bogatej bazy dydaktycznej. Do dyspozycji studentów są dwa kampusy należące do Uczelni – w Rzeszowie i Kielnarowej.

Co więcej, w trudnych czasach trwającej pandemii koronawirusa, jedną z wielu zalet wyboru kształcenia we WSIiZ były studia drugiego stopnia w formule online. Na mocy decyzji podjętej przez Władze Uczelni, wszystkie zajęcia w roku akademickim 2021/2022 odbędą się w tzw. trybie hybrydowym. W praktyce oznacza to połączenie zajęć tradycyjnych – stacjonarnych, odbywających się w budynkach Uczelni, z wykorzystaniem sal wykładowych i laboratoriów, wraz z zajęciami prowadzonymi przez Internet.

kształcenie hybrydowe
Kształcenie hybrydowe we WSIiZ

Zajęcia online odbywały się za pośrednictwem jednej z najnowocześniejszych platform e – learningowych. Cisco Webex Meetings, bo o nim mowa, to intuicyjne narzędzie dające dostęp do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, odbywających się w czasie rzeczywistym i trybie synchronicznym oraz bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi.

Czy po studiach jednolitych można wybrać kształcenie na studiach magisterskich (drugiego stopnia)?

Absolwenci, u których pierwszym wyborem były studia w trybie pięcioletnim, często zadają pytanie, czy po studiach jednolitych można iść na studia drugiego stopnia? Odpowiedź jest prosta, choć dla wielu bywa zaskakująca. Aby aplikować na studia drugiego stopnia, wystarczy uzyskać tytuł licencjata, inżyniera lub być absolwentem jednolitych studiów magisterskich. Przydatny będzie również dyplom polskiej uczelni lub inny równoważny dokument otrzymany wcześniej na uczelni zagranicznej. Studia drugiego stopnia mogą również podjąć osoby, które już mogą pochwalić się tytułem magistra. Absolwenci studiów II stopnia decydują o wyborze pokrewnych do ukończonych lub zupełnie nowych kierunków studiów.

Studia 2 stopnia, ile trwają?

To kolejna kwestia, często nurtująca osoby zastanawiające się nad wyborem studiów II stopnia. Oficjalnie można wyróżnić dwie długości trwania studiów drugiego stopnia. Dla osób, które uzyskały tytuł licencjata lub ukończyły jednolite studia magisterskie, studia II stopnia będą trwały pełne 2 lata, czyli 4 semestry. W przypadku absolwentów studiów inżynierskich, okres ten wyniesie 1,5 roku i obejmie tylko 3 semestry nauki. Warto wiedzieć, że ukończenie studiów magisterskich otwiera drogę do dalszej kariery na studiach III stopnia, czyli doktoranckich, oferujących możliwość udziału w seminariach doktoranckich. Umożliwia także wstęp do szkół doktorskich i kontynuację pracy w kierunku rozwoju kariery naukowej. Atutem ukończenia studiów II stopnia jest otrzymania tytułu magistra. Zdecydowanie największą motywacją do zdobycia tytułu magistra są jednak otwarte drzwi do atrakcyjnych ofert pracy i dobrze opłacalnych stanowisk na polskim i globalnym rynku pracy.

Już teraz sprawdź pełną listę kierunków drugiego stopnia we WSIiZ.