W roku akademickim 2019/2020 studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpocznie wraz ze słuchaczami podyplomowymi ponad 6000 studentów, w tym blisko 1500 studentów obcokrajowców z ponad 50 krajów świata. W ramach oferty polsko – i anglojęzycznej, studenci kształcić się będą na 13 kierunkach studiów. Uczelnia prowadzi także kształcenie na seminarium doktoranckim z nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Są jeszcze wolne miejsca na wybranych kierunkach studiów na rok akademicki 2019/2020.

Informacji udziela Dział Rekrutacji WSIiZ:
tel.: 17 866 11 88, 17 866 11 99
e-mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl