W Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSIiZ z oddziałami dwujęzycznymi znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce i po raz kolejny otrzymało Srebrną Odznakę Jakości.

Kapituła Rankingu brała pod uwagę dane z 2186 liceów ogólnokształcących z całej Polski. Szkoły oceniane były na podstawie trzech kryteriów: wyników matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyników matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesów w olimpiadach, w tym osiągnięć w konkursach międzynarodowych (25%).

Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSIiZ z oddziałami dwujęzycznymi w tegorocznym Rankingu Perspektyw zajęło 335 miejsce w Polsce i 16 miejsce w województwie podkarpackim. Pozycja ALO w Rankingu w skali ogólnopolskiej rośnie z roku na rok. W stosunku do roku ubiegłego jest to awans o 62 miejsca w skali kraju.

Miniony rok był kolejnym ze 100 % zdawalnością matur w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym. Nasi maturzyści osiągnęli bardzo wysokie wyniki matur, wielu z nich wybitne, za co aż 11% zdających otrzymało stypendium Miasta Rzeszowa Primus inter pares” – informuje Renata Łunarska, Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Serdeczne gratulacje dla Pani Dyrektor i całego Grona Pedagogicznego ALO.