W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Społeczności WSIiZ Władze Uczelni podjęły decyzję, że od poniedziałku (6 grudnia 2021 r.) nauczanie w większym stopniu niż do tej pory będzie miało charakter zdalny. Powodem decyzji jest pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w Polsce i coraz częstsze przypadki zachorowań na Covid-19 wśród studentów i pracowników WSIiZ.

Od 6 grudnia 2021 r.  na większości kierunków studiów  zajęcia realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej (wg dotychczasowego harmonogramu zajęć). W przypadku niektórych kierunków studiów ta część zajęć, które ze względów merytorycznych nie powinny być prowadzone zdalnie, będzie nadal realizowana w siedzibie Uczelni, z zachowaniem wymogów sanitarnych.
Ze względu na  ograniczenia wynikające ze standardów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo, większość zajęć na tym kierunku studiów będzie nadal realizowana tradycyjnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Wszystkie zajęcia zdalne będą odbywały się w czasie rzeczywistym (w trybie synchronicznym zapewniającym bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą) z wykorzystaniem narzędzia Cisco Webex Meetings. W przypadku zajęć dydaktycznych realizowanych zdalnie, również egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone w tej formie. Dla zajęć realizowanych tradycyjnie, egzaminy i zaliczenia zostaną przeprowadzone tradycyjne. Nowe zasady obowiązują do końca semestru zimowego

Decyzje Władz Uczelni pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeniem ministra w sprawie studiów oraz rozporządzeniem ministra w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.