Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 24 maja 2023 r. zmarł dr hab. Marek Pałasiński, prof. WSIiZ, matematyk, wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, związany z Uczelnią w latach 2006 -2016. Jako Dyrektor Centrum Studiów Międzynarodowych w dużej mierze przyczynił się do umiędzynarodowienia WSIiZ. Wspominamy go jako człowieka ciepłego i pełnego pasji, oddanego sprawom społeczności studenckiej.

Śp. dr hab. Marek Pałasiński w okresie 2006-2016 był profesorem nadzwyczajnym WSIiZ. W latach 2007-2014 zajmował stanowisko Dyrektora Centrum Studiów Międzynarodowych, w latach 2007- 2013 był Prodziekanem Wydziału Ekonomicznego ds. studentów z zagranicy, a w okresie 2006-2011 Kierownikiem Katedry zastosowań matematyki, postaw informatyki i technologii edukacyjnych.

Dr hab. Marek Pałasiński był również rektorem Wyższej Szkoły Europejskiem im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (której WSIiZ była współzałożycielem), związany był ponadto z innymi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym oraz The Polish Open University.

W imieniu całej społeczności akademickiej  składamy kondolencje Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora.

Uroczystości żałobne i pogrzeb odbędą się w poniedziałek, 29 maja 2023 br., o godz. 14.00 w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.