Odszedł Tadeusz Mazowiecki – jeden z najważniejszych strategów ruchu Solidarności, powstałego w wyniku strajku sierpniowego w 1980 roku, który doprowadził do całkowitej zmiany ustroju politycznego i gospodarczego w Polsce.

Latem 1980 roku stanął na czele pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej. Temu rządowi przypadło pionierskie zadanie. Decyzje wówczas podejmowane w największym stopniu zaważyły na kształcie III Rzeczypospolitej.

 

Miałem zaszczyt nie tylko być ministrem tego rządu i bliskim współpracownikiem premiera Mazowieckiego, ale także osobą, którą obdarzał przyjaźnią do końca życia. Moja działalność polityczna zakończyła się w 2001 roku. W roku następnym rozpocząłem pracę w WSIiZ w Rzeszowie.

 

Niejednokrotnie w trakcie moich spotkań z Tadeuszem Mazowieckim pytał mnie o moją pracę w Rzeszowie. Gdy jesienią 2012 roku opublikował książkę „Rok 1989 i lata następne”, w której – jak mi się wydaje – widział chyba swój polityczny testament, w jednej z naszych rozmów zaproponował, że chętnie spotkałby się na WSIiZ ze studentami ma kanwie tej książki. Zapaliłem się do tego pomysłu, a władze Uczelni z radością wystosowały do niego zaproszenie.

 

Wizyta Tadeusza Mazowieckiego odbyła się w dniach 26-28 maja 2013 roku. Jej najważniejszym akordem było otwarte spotkanie w auli w gmachu uczelni przy ulicy Sucharskiego, ale miały miejsce także spotkania kameralne z władzami WSIiZ, a nawet zwiedzanie muzeum – Zamku w Łańcucie. Wyjeżdżał z Rzeszowa wyraźnie zadowolony. Dziękował mi za tę wizytę, chociaż to nie ja, ale on był inicjatorem przyjazdu na WSIiZ.

 

Jestem niemal pewny, że spotkanie w auli na uczelni było ostatnim jego spotkaniem publicznym wokół książki, do której przywiązywał duże znaczenie.

 

Pozostanie we wdzięcznej pamięci wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Fragment spotkania z premierem Tadeuszem Mazowieckim w WSIiZ (FILM)

 

Aleksander Hall