28 listopada br. o godzinie 9:00 w Klubie IQ odbędzie się XVII Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich pod hasłem „Festiwal Umiejętności”, organizowany przez Radę Kół Naukowych WSIiZ, Dział Nauki oraz EUROPE DIRECT Rzeszów i Enterprise Europe Network, działające w sieciach informacyjnych Komisji Europejskiej. Celem tego wydarzenia jest zachęcenie studentów do angażowania się w różne formy aktywności naukowej oraz propagowanie podejścia sprzyjającego podnoszeniu kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, w związku z promowaniem idei Europejskiego Roku Umiejętności 2023.

Oferta kół naukowych działających na Uczelni jest bardzo szeroka i studenci wszystkich kierunków mogą znaleźć organizację o profilu zgodnym ze swoimi zainteresowaniami. W tym roku akademickim w WSIiZ działa aż 29 kół naukowych.

W ramach Kolegium Zarządzania:

 • Finansowe Koło Naukowe FLOW
 • Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON
 • Economic Research Club
 • Koło Naukowe „Green Economics”
 • Aviation Management Club
 • LB Club – Leading in Business
 • Koło Naukowe Psychologii Stosowanej

W ramach Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej:

 • Koło Naukowe Extended Realities
 • Koło Naukowe PLAN OGÓLNY
 • B1 – Koło projektowania plakatu
 • Koło Naukowe Sztuki i Malarstwa Cyfrowego
 • Koło Naukowe Projektowania gier xDev
 • Koło Naukowe Fotografii
 • Koło Naukowe NeoDesign
 • Koło Naukowe Gier Planszowych i Fabularnych
 • Pracownia Artystycznych Form Użytkowych
 • Koło Twórczych Działań Warsztatowych
 • Koło Naukowe Nowego Marketingu
 • Koło Naukowe Filozofii Feministycznej
 • Multicultural Academic Circle
 • Interdisciplinary Research Club „Humanus”
 • Intercultural Research Club „The Globe”

W ramach Kolegium Informatyki Stosowanej:

 • Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych
 • Koło Naukowe Programowania i Modelowania
 • Problem Solvers Club

W ramach Kolegium Medycznego:

 • Koło Naukowe Kosmetologii Estetycznej
 • Koło Naukowe „RehSCIENCE”
 • Pielęgniarskie Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Cosmetic Plants

Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich to wydarzenie, podczas którego wszyscy uczestnicy będą mogli poznać bogatą ofertę kół naukowych, spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach, a także wziąć udział w przygotowanych konkursach i quizach oraz wygrać ciekawe nagrody. Dzięki współpracy i wsparciu EUROPE DIRECT Rzeszów, zostanie przeprowadzony konkurs na najciekawszą prezentację aktywności i umiejętności kół naukowych z nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca i wyróżnienie.

Koła naukowe i organizacje działające na Uczelni dają możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy pod opieką aktywnych zawodowo naukowców. Najbardziej zaangażowani studenci z kół naukowych osiągają duże sukcesy – realizują projekty naukowe, wyjeżdżają na konferencje, publikują, a także otrzymują stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Szczegółowe informacje o kołach naukowych i ich działalności, a także o możliwości nawiązania współpracy, znajdują się TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i uczniów już 28 listopada br. o godzinie 9.00 do Klubu IQ.