Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Shapes of Dystopia: Trends, Currents and Risks”, która odbędzie się 14 maja 2024 roku na WSIiZ. Organizatorami wydarzenia są Zakład Filologii Angielskiej, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Humanus oraz B1 – Koło Projektowania Plakatu WSIiZ.

Konferencja skupia się na badaniu dystopijnych narracji i ich wpływu na współczesne społeczeństwo. Adresowana jest do naukowców, artystów oraz studentów. Zapraszamy do zgłaszania referatów i prezentacji plakatów, które odzwierciedlają głębokie lęki i obawy społeczne, a także analizują filmowe i literackie obrazy przyszłości.

Plakat konferencji. Na czerwonym tle na górze napis - Shapes of Dystopia: Trends, Currents and Risks. W centrum plakatu grafika - plątanina czarnych kresek, która tworzy zarys ludzkiej głowy, w środku której znajduje się ludzkie oko ustawione w pionie.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. feministyczne utopie i antyutopie, manipulację językiem, ekokrytykę, technologie reprodukcyjne oraz wpływ kapitalizmu na społeczeństwo. Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów trwających 15 minut oraz krótkich biogramów (maksymalnie 250 słów dla abstraktu i 150 słów dla bio) do dnia 30 kwietnia 2024 roku na adres e-mailowy dr Pauli Wieczorek: pwieczorek@wsiz.edu.pl. Informacje o akceptacji zgłoszeń zostaną przesłane do 5 maja 2024 roku. Szczegóły na stronie Shapes of Dystopia.

Konferencja jest połączona z Międzynarodową Wystawą Ilustracji i Plakatu „Perceptions IV: Lights and Shadows”, która wizualnie przedstawia dystopijne i utopijne tematy. Opłata konferencyjna wynosi 60 PLN i pokrywa koszt przerw kawowych oraz materiałów konferencyjnych. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu „Studia Humana” lub „Social Communication. Online Journal”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej interdyscyplinarnej dyskusji, która pozwoli na głębsze zrozumienie złożonych relacji między dystopijnymi a utopijnymi wizjami przyszłości. Konferencja odbędzie się w j. angielskim. Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu konferencyjnym.