Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz dr Wergiliusz Gołąbek Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają do udziału w konferencji pt. „INFORMATYZACJA SŁUŻBY ZDROWIA” połączonej z prezentacją założeń konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej – Cyfrowe Podkarpackie

Konferencja odbędzie się 23 maja 2019 r. (czwartek), o godz. 10:00, w Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jednym z wyzwań, z którym będą musiały się wkrótce zmierzyć placówki służby zdrowia jest wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medyczne (EDM). Podmioty, które przystąpią do realizacji tego zadania będą musiały znaleźć odpowiedź na pytania: w jaki sposób sfinansować wdrożenie EDM, jak sprawnie i skutecznie doprowadzić do jego uruchomienia oraz jak zorganizować środowisko techniczne by dostęp do EDM był bezproblemowy i bezpieczny.

Podczas konferencji eksperci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, przybliżą zagadnienia związane z problematyką informatyzacji jednostek medycznych. Bardzo ważną częścią spotkania będzie również omówienie możliwości pozyskiwania środków unijnych na ten cel m.in. przez jednostki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną zasady aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 obowiązujące w ogłoszonym w dniu 30 kwietnia br. naborze wniosków w ramach II osi priorytetowej – Cyfrowe Podkarpackie.

Konferencja adresowana jest do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych, w szczególności do: kadry zarządzającej, kadry medycznej, specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych, specjalistów ds. innowacyjności oraz informatyków. Dzięki uczestnictwu w konferencji będą Państwo mieli możliwość wzbogacenia wiedzy z dziedziny szeroko pojętej informatyzacji służby zdrowia oraz spotkania i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 maja 2019 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 17 866 14 01, 17 866 12 54.

PROGRAM KONFERENCJI.