Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ) oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (UG) mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 2. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego, która odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Rzeszowie, z możliwym uczestnictwem on-line.

Celem konferencji im. prof. Jana Winieckiego jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora, który był wieloletnim pracownikiem WSIiZ a także jednym z założycieli i przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich. To już druga edycja konferencji zainicjowana przez instytucje najsilniej związane z tym wybitnym ekonomistą. Pierwsza edycja konferencji odbyła się 26-27 listopada 2020 r. w Sopocie i Warszawie.

W tym roku ekonomiści skupią się głównie na tematyce:

  • Transformacji gospodarczej i zmianach ustrojowych,
  • Globalizacji i wyzwaniach współczesnej gospodarki,
  • Ładu instytucjonalnego,
  • Podatkach oraz nierównościach dochodowych,
  • Polityce pieniężnej i stabilności finansowej.

Prof. Jan Winiecki (zm. w 2016 r.) był cenionym w Polsce i za granicą ekonomistą o bogatym dorobku naukowym i poglądach w duchu klasycznego liberalizmu. Prof. Winiecki to osobowość sceny polityczno-gospodarczej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, utalentowany publicysta ekonomiczny i społecznik. Był także cenionym przez studentów nauczycielem akademickim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Wydarzenie to otrzymało wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.