„Doctorem creo” czyli „Czynię z Ciebie Doktora” usłyszeli uczestnicy Seminarium Doktoranckiego WSIiZ podczas uroczystych promocji doktorskich w dniu 25 czerwca br. W mijającym roku akademickim prace doktorskie we WSIiZ obroniło siedem osób, podczas uroczystości promowani złożyli przysięgę doktorską oraz odebrali dyplomy potwierdzające zdobyty stopień naukowy.

Promocjom doktorskim przewodniczył Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ. W czasie swojego wystąpienia Rektor zwrócił się do promowanych:  Uzyskanie stopnia naukowego jest oczywiście osiągnięciem indywidualnym,  ma ono jednak również także wymiar społeczny. Powinniście Państwo pamiętać, że stopień doktorski to znak i potwierdzenie wejścia w określoną wspólnotę – wspólnotę ludzi, których zadaniem i powołaniem jest prowadzenie badań i rozwijanie nauki, dla niej samej, ale przede wszystkim dla dobra wspólnego. Stopień doktora oznacza osiągnięcie określonego szczebla dojrzałości naukowej, dojrzałości do samodzielnego odtąd rozwoju i samodzielnych dociekań w nauce. Gratulując Państwu zdobycia stopnia naukowego, życzę, by w samodzielnej pracy badawczej zdołali Państwo osiągnąć cele, jakie sobie kolejno będziecie stawiać na swej drodze poszukiwań, która nie może mieć mety ani końca.

Zgodnie z tradycją akademicką ślubowanie i nadanie tytułu doktora odbyło się po łacinie, a tę część uroczystości prowadził Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ – dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ. Nowo wypromowani doktorzy odebrali poza dyplomem także biret i pins, który jest symbolicznym potwierdzeniem przynależności do grona uczonych WSIiZ. W imieniu doktorów głos zabrał dr Robert Witek, dziękując promotorom za zaangażowanie i stworzenie relacji mistrz-uczeń.

Promocje doktorskie odebrali:

dr Magdalena Maria Mirkowicz, „Znaczenie typografii w procesach komunikacji przez interfejsy responsywnych stron internetowych”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ,

dr Grzegorz Ryszard Grodner, „Rola interfejsów aplikacji mobilnych w procesach komunikacji z użytkownikiem”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ,

dr Piotr Robert Chudy, „Wpływ procesów mediatyzacji na rynek muzyczny w Polsce”, promotor: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ,

dr Robert Janusz Witek, „Nowe media w aktywności komunikacyjnej przedstawicieli medycznych”, promotor: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ,

dr Renata Marzena Zarzycka, „Cyfryzacja prasy specjalistycznej na przykładzie czasopisma <Network Magazyn> (2003-2019)”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ.

W minionym roku akademickim obronili się również:

dr Justyna Anna Sobecka, „Urząd Patentowy RP i Polska Izba Rzeczników Patentowych jako wydawcy prasy”, promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ,

dr Konrad Zygfryd Ciesiołkiewicz, „Podmiotowość komunikacyjna i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego w zmediatyzowanej sferze publicznej w latach 2015-2019”, promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW.

Seminarium doktoranckie WSIiZ – trwa tegoroczna rekrutacja

Seminarium doktoranckie WSIiZ skierowane jest do osób zainteresowanych mediami i komunikacją społeczną na płaszczyźnie naukowej, a także pracujących na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją, relacjami z mediami masowymi i public relations;  oraz dla przedstawicieli sektora komunikacji marketingowej, promocji i reklamy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY REKRUTACJI NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE.