Można zgłaszać prace dyplomowe do XVI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach w Polsce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Pula nagród wynosi 37 000 PLN.

Dla  laureatów najlepszych prac magisterskich przewidziane są następujące nagrody:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 7000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym do 14 czerwca br. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.